Slovensko (stručná historie státu): Pavel Hynčica

1. vydání

TITUL PŘIPRAVUJEME

Nové

Kniha se zabývá historickým vývojem Slovenska od nejstarších dob po současnost se zaměřením na novodobé dějiny 19. a 20. století (formování slovenského národa a státnosti). 

Stěžejní pozornost je věnována politickým dějinám, ale opomenuty nejsou též dějiny hospodářské a sociální (procesy industrializace, urbanizace ad.) nebo kulturní (literatura, výtvarné umění, hudba, projevy lidové kultury). 

V dílčích kapitolách se kniha soustředí na vybrané problémy vztahující se ke sledované zemi, například česko-slovenské vztahy nebo historický vývoj slovenského jazyka.

Napsat recenzi

Svazijsko (stručná historie států): Linda Piknerová

Svazijsko (stručná historie států): Linda Piknerová

Napsat recenzi

Podobné knihy