Encyklopedie baltské mytologie: Marta Eva Běťáková, Václav Blažek - DEFEKT - POŠKOZENÉ DESKY

Sleva! Encyklopedie baltské mytologie: Marta Eva Běťáková, Václav Blažek

DEFEKT - POŠKOZENÉ DESKY

978-80-7277-505-7

Nové

Skladem

206 Kč

-30%

295 Kč

Kniha představuje přehledně uspořádanou syntézu mytologických jmen a předkřesťanských institucí baltských národů, jak je zachytili kronikáři, duchovní a lexikografové zejména v 16.–18. století a doplnili sběratelé litevských a lotyšských národních písní a pověstí z 18.–20. století.

Abecedně řazená hesla přinášejí informace jak o primárních pramenech, tak o původu vlastních jmen i termínů mytologického obsahu. Ač se nedochovaly žádné texty z doby před přijetím křesťanství, zdokumentované fragmenty baltské mytologie ukazují na její mimořádné bohatství i silný vliv na jejich severní a severovýchodní sousedy hovořící ugrofinskými jazyky. Současně mnohá mytologická jména mají přímé či nepřímé paralely v jiných indoevropských tradicích, a tím prozrazují, že jde o společné indoevropské dědictví.

Součástí knihy jsou i přílohy, které obsahují mj. chronologický přehled primárních pramenů a nejvýznamnější soupisy pruských božstev.

Podobné knihy