Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (IX. díl): Karel Kuča

9. díl: OPRAVY, DODATKY A PŘEHLEDY

TITUL PŘIPRAVUJEME

Nové

990 Kč

9. díl monumentální encyklopedie doplňuje a opravuje hesla městských lokalit, popisovaných v předchozích osmi dílech, a uvádí hesla nová. Dále obsahuje abecední přehled všech městských lokalit, převodník starších a jinojazyčných jmen a přidává města či městyse, kterým byl titul obnoven v období od roku 2006. Představuje také obce s více než 3000 obyvateli, které nejsou městy. Důležitou součástí je přehled okresů a krajů v českých zemích od roku 1850 do současnosti.

Podobné knihy