Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích - KOMPLET: Milan Buben

9 SVAZKŮ - původní cena 2 995 Kč

978-80-7277-084-5

Nové

skladem

1 797 Kč

-40%

2 995 Kč

1. díl: ŘÁDY RYTÍŘSKÉ A KŘÍŽOVNÍCI - původní cena 250 Kč

1. díl rozsáhlého encyklopedického projektu, který postupně zahrne všechny církevní řády, kongregace a řeholní společnosti včetně ženských.

Tento svazek je jmenovitě věnován MALTÉZSKÝM RYTÍŘŮM, TEMPLÁŘŮM, NĚMECKÝM RYTÍŘŮM, různým KŘÍŽOVNICKÝM ŘÁDŮMa dalším, včetně výkladu o řádech nepravých.

2. díl / I. svazek: ŘEHOLNÍ KANOVNÍCI - původní cena 180 Kč

První svazek II. dílu řady s podtitulem řeholní kanovníci zahrnuje následující společnosti: ŘEHOLNÍ KANOVNÍCI SV. AUGUSTINA, ŘÁD PREMONSTRÁTŮ, ANTONITÉ.

Autor líčí u každého z řádů vznik, jeho příchod do českých zemí, uvedena je řádová symbolika (včetně znaků), nuance řádových oděvů, řádové regule, medailonky vynikajících členů i seznamy řeholních domů, různá privilegia. Text se zaměřuje rovněž na kulturní a hospodářský přínos řádů v našich dějinách.

2. díl / II. svazek: MNIŠSKÉ ŘÁDY - původní cena 390 Kč

Druhý svazek druhého dílu unikátní práce M. Bubna zahrnuje mnišské řády působící na našem území, především BENEDIKTINY a CISTERCIÁKY, s nimiž jsou nedílně spojeny počátky dějin českého knížectví a poté království, ale i CELESTINY, KARTUZIÁNY, TRAPISTY a BASILIÁNY.

Po úvodní stati, charakterizující řád včetně organizace a struktury, se text věnuje jeho působení u nás až do dnešních dnů a přináší i přesné tabulky jeho čelných představitelů, významné osobnosti, stavby. Text je bohatě ilustrován.

3. díl / I. svazek: ŽEBRAVÉ ŘÁDY - původní cena 490 Kč

První svazek třetího dílu zahrnuje výklad o následujících žebravých řádech: DOMINIKÁNI, MINORITÉ, FRANTIŠKÁNI, HYBERNI, a KAPUCÍNI.

Čtenář zde najde jak spiritualitu, zaměření, organizaci a strukturu řádů, tak jejich působení u nás, tabulky, významné představitele a ilustrační doprovod (znaky, řádová roucha, významné budovy spojené s jejich působením atd.).

3. díl / II. svazek: ŽEBRAVÉ ŘÁDY - původní cena 395 Kč

Druhý svazek III. dílu se podrobně věnuje následujícím žebravým řádům: OBUTÝM a BOSÝM AUGUSTINIÁNŮM, OBUTÝM a BOSÝM KARMELITÁNŮM, TRINITÁŘŮM, SERVITŮM, PAVLÁNŮM, PAULÍNŮM a MILOSRDNÝM BRATŘÍM.

U každého je zmíněna spiritualita, zaměření, organizace a struktura, popis jejich působení u nás, tabulky významných představitelů řádů (v zahraničí i u nás) a příslušný ilustrační doprovod (znaky, historické řádové oděvy, budovy spjaté s působením řádu aj.). Svazek ukončuje podrobný seznam literatury a slovníček odborných výrazů.

3. díl / III. svazek: ŘEHOLNÍ KLERIKOVÉ - původní cena 250 Kč

Předposlední svazek 3. dílu se podrobně věnuje následujícím řeholním klerikům: THEATINI, BARNABITÉ, SOMASKOVÉ, KAMILIÁNI a PIARISTÉ.

U každého je zmíněna spiritualita, zaměření, organizace a struktura, popis jejich působení u nás, tabulky významných představitelů řádů (v zahraničí i u nás) a příslušný ilustrační doprovod (znaky, historické řádové oděvy, budovy spjaté s působením řádu a podobně). Svazek ukončuje podrobný seznam literatury a slovníček odborných výrazů.

3. díl / IV. svazek: ŘEHOLNÍ KLERIKOVÉ - JEZUITÉ - původní cena 520 Kč

Závěrečný, čtvrtý svazek 3. dílu se věnuje církevní instituci, která zásadně poznamenala jak světovou, tak naši historii hlavně v období 16. až 18. století: TOVARYŠSTVU JEŽÍŠOVU.

Málokterý fenomén dějin byl (a to už od osvícenských dob) podroben tak masivní antipropagandě jako oni. A to přesto, že jezuité od počátků protireformace, ale hlavně v pobělohorském období zásadně pozvedli české školství, a že z něj pocházeli vlastenci, jako byl (za všechny ostatní) Bohuslav Balbín. Ignoroval se i podíl jezuitů z Čech v misiích od Ameriky až po Čínu.

4. díl / I. svazek: KONGREGACE A ŘEHOLNÍ SPOLEČNOSTI - původní cena 250 Kč

lazaristi, oratoriáni, společnost Srdce Ježíšova, redemptoristé, saleziáni, těšitelé, bartolomiti, eucharistini, pallotini, obláti, verbisti, kongregace misionářů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kalasantini, školští bratři, petrini, kongregace misionářů Nejsvětější Krve, kongregace misionářů sv. Michaela, ivaniti, mariáni, klaretini, saletini, společnost Miles Jesu a kamiliáni

4. díl / II. svazek: KONGREGACE A ŘEHOLNÍ SPOLEČNOSTI - původní cena 270 Kč

Tímto svazkem se uzavírá mužská část Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích.

pasionisté, obláti, kongregace misionářů Nejdražší Krve, pallotini, klaretini, eucharistini, saletini, salesiáni, verbisté, kongregace misionářů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, salvatoriáni, petrini, kalasantini, kongregace sv. Michaela Archanděla a těšitelé

Napsat recenzi

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích - KOMPLET: Milan Buben

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích - KOMPLET: Milan Buben

9 SVAZKŮ - původní cena 2 995 Kč

Napsat recenzi

Podobné knihy

Zákazníci, kteří si koupili tuto knihu, zakoupili také: