Češi v 1. světové válce 1. – 3. díl: Libor Nedorost

KOMPLET - 3 SVAZKY

Nové

SKLADEM

595 Kč

1. díl: Mým národům

První díl třísvazkového projektu, ve kterém se autor zabývá nejen vznikem první světové války, charakteristikou, organizací a výzbrojí rakousko-uherské armády, ale také osudy běžných vojáků na frontách.

Text je doplněn množstvím dobových ilustrací, fotografií, pohlednic, článků a vojenských předpisů (Výkazník c. a k. vojska, válečného loďstva, zemské obrany a letectva).

2. díl: Na frontách Velké války

Druhý díl projektu je věnován válečným zážitkům českých vojáků na frontách Rakouska-Uherska za 1. světové války a líčení jednotlivých válečných tažení Rakouska-Uherska na válčišti v Srbsku, Černé Hoře, Rusku, Rumunsku, Jadranu a Itálii.

Kniha konfrontuje popis bitev, které vedla rakousko-uherská armáda, s pohledem reálných válečných zážitků jejích aktérů z řad obyčejných českých vojáků.

Text doprovází mnoho dobových ilustrací, článků, mapek a fotografií.

3. díl: Do hořkého konce

Závěrečný díl trojdílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o vojenskou historii základní fakta a údaje o bojích rakousko-uherské armády za 1. světové války a vnímání válečné reality očima českých vojáků na frontách Rakouska-Uherska.

Třetí díl je věnován líčení válečných tažení a válčišť v Rusku, na Jadranu a v Itálii, konfrontuje popis bitev, které vedla rakousko-uherská armáda, s pohledem reálných válečných zážitků jejich aktérů z řad obyčejných českých vojáků.

Text je doplněn dobovými fotografiemi.

Napsat recenzi

Češi v 1. světové válce 1. – 3. díl: Libor Nedorost

Češi v 1. světové válce 1. – 3. díl: Libor Nedorost

KOMPLET - 3 SVAZKY

Napsat recenzi

Podobné knihy

Zákazníci, kteří si koupili tuto knihu, zakoupili také: