Architektura Prahy

5 exkluzivních publikací o pražské architektuře za sníženou cenu

Nové

skladem

2 590 Kč

Praha 885-1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře: Zdeněk Dragoun, Jiří Koťátko

Kniha věnovaná architektuře Prahy mapuje vývoj od vlastního založení Pražského hradu na sklonku 9. století až po rok 1310.

Autor pojednává nejen o církevních a světských stavbách v historickém jádru města, ale všímá si především dochovaných památek v rámci celé aglomerace dnešní velké Prahy.

Text doprovázejí fotografie (včetně řady unikátních archivních snímků), plánky, půdorysy a připojen je i obvyklý rejstřík a resumé.

Praha 1310-1419. Kapitoly o vrcholné gotice: P. Kalina, Jiří Koťátko

V této knize se autor zabývá nejen vznikem a popisem známých i méně známých gotických památek církevního i profánního účelu, a to i mimo historické centrum, tedy na celém území dnešní (velké) Prahy, ale přináší i nové pohledy na vývoj půdorysů především kostelů a chrámů.

Text doprovází množství původních fotografií zachycujících jak stavby, tak charakteristické detaily, ale také plánky, stavební rekonstrukce a řadu dalších ilustrací včetně dobových vedut a výřezů.

Praha 1437–1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře: P. Kalina, Jiří Koťátko ml.

Tato kniha pojednává o dějinách pozdně gotické a renesanční architektury v Praze.

Pozornost věnuje nejen jednotlivým významným stavbám a osobnostem, které se výrazně zapsaly do dějin pražské architektury (Benedikt Ried, Bonifác Wohlmut a mnozí další), ale také urbanistickému vývoji města a jeho odrazu v prvních vedutách.

Vedle staveb samotných text sleduje i vliv nových médií (grafika, knihtisk – zejména ilustrovaný architektonický traktát) na podobu města v době zásadní proměny evropské kultury. Stranou pozornosti autora nezůstal ani sociální kontext architektury a vliv významných společenských procesů (reformace a humanismus) na její typologii.

Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta: Jan E. Svoboda, Zdeněk Lukeš, Ester Havlová

Exkluzivní publikace věnovaná unikátnímu architektonickému bohatství našeho hlavního města je zasvěcena doznívání historických slohů, secesi a kubismu.

Kniha, v níž je na 220 vynikajících černobílých snímků umělecké fotografky Ester Havlové (fasády, detaily, interiéry), však není klasickou obrazovou publikací. Plnohodnotnou částí je totiž i text znalců architektury tohoto období Jana E. Svobody a Zdeňka Lukeše, v němž na základě dlouholetého archivního výzkumu i stavebně uměleckého rozboru představují jednotlivé stavby, jejich tvůrce i autory výzdoby.

Dalším kladem knížky je, že se autoři ani zdaleka nezaměřili jen na několik "proslulých" objektů (Obecní dům, Dům u Černé Matky Boží, Chocholova vila apod.), ale mapují čtvrť po čtvrti komplexní architektonické bohatství, které nemá ve světovém měřítku obdoby.

Text doprovázejí názorné plánky, ale také původní návrhy a další dokumentární materiál. Knihu uzavírá výběr literatury a podrobný rejstřík. Kniha je určena nejen architektům, uměleckým historikům, památkářům a historikům, ale i všem milovníkům Prahy a je vhodná jako skutečně reprezentativní dárek.

Praha 1945–2003. Kapitoly z poválečné a současné architektury: Jindřich Noll, Jan E. Svoboda, Vladislav Skala

Kniha zahrnuje poválečnou dvouletkovou etapu, epochu socialistického historismu, "bruselskou" epizodu s návratem k funkcionalistickým tradicím, normalizační i brutalistní a postmoderní tendence. Nejnovějším trendům po roce 1990 a jejich reprezentantům je věnována téměř polovina knihy.

Nedílnou součástí publikace je seznam objektů uspořádaný abecedně podle ulic, kde je možné nalézt požadovanou budovu a její data dle adresy.

Text doprovází cca 200 černobílých fotografií V. Skaly, převážně fasád ze sledovaného období, podle možností je doplněn dobovými snímky a kopiemi plánů.

Napsat recenzi

Architektura Prahy

Architektura Prahy

5 exkluzivních publikací o pražské architektuře za sníženou cenu

Napsat recenzi

Podobné knihy

Zákazníci, kteří si koupili tuto knihu, zakoupili také: