Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1968, I. díl – 1. a 2. svazek: Milada Polišenská

PŮVODNÍ CENA ZA OBA SVAZKY: 1070 Kč

978-80-7277-454-8

Nové

Skladem

595 Kč

1 070 Kč

-475 Kč

V prvním svazku studie o diplomatických vztazích Československa a USA se seznámíme se strukturou, fungováním a reorganizacemi amerického Departmentu of State a U. S. Foreign Service v meziválečném období a porovnáme je s československým ministerstvem zahraničí a zahraniční službou. Představíme zde americké vysoké úředníky a diplomaty zabývající se středoevropskou problematikou a diplomatický sbor – Corps Diplomatique – ve Washingtonu v meziválečném období. Na americkém vyslanectví v Praze sídlícím tehdy stejně jako dnes v Schönbornském paláci na Malé Straně se v meziválečném období postupně vystřídalo šest vyslanců, vesměs velmi zkušených diplomatů či politicky významných osobností, přičemž o post vyslance v Praze byl mezi americkými diplomaty značný zájem.

Na československé straně sledované diplomatické relace přibližuje tato část studie strukturu ministerstva zahraničních věcí v Praze a podrobně popisuje fungování československého vyslanectví ve Washingtonu: personální obsazení úřadu, kam byla na posty vyslanců posílána elita diplomacie masarykovského Československa, hlavní agendy, jednání na Departmentu of State, životní podmínky diplomatů a celou řadu dalších otázek včetně dvou velkých kontroverzních a konfliktních případů.

Druhý svazek: Po popisu struktury a fungování amerického Department of State a U. S. Foreign Service na jedné straně a československého ministerstva zahraničních věcí na straně druhé, kterými se zabývala autorka v prvním svazku, pokračuje analýzou diplomatických jednání o významných mezistátních dohodách. Dále se zabývá činností československých konzulátů v USA a jejich spoluprací s našimi krajany. Významnou částí publikace je podrobný přehled československé zpravodajské činnosti v USA a americké zpravodajské činnosti v Československu.

Napsat recenzi

Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1968, I. díl – 1. a 2. svazek: Milada Polišenská

Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1968, I. díl – 1. a 2. svazek: Milada Polišenská

PŮVODNÍ CENA ZA OBA SVAZKY: 1070 Kč

Napsat recenzi

Podobné knihy

Zákazníci, kteří si koupili tuto knihu, zakoupili také: