Biografický slovník českých zemí, 4. sešit (Bene–Bez): Pavla Vošahlíková a kolektiv E-KNIHA

elektronická kniha (PDF)

Pouze online

80–7277–299–6

Nové

60 Kč

Z dalších stovek osobností zaujme nejširší veřejnost v tomto svazku jistě osobnost Eduarda Beneše, ale svazek obsahuje i další zajímavé, známé, zapomínané i zapomenuté osobnosti spjaté s našim území a dějinami, které zasahovaly do nejrozmanitějších oborů lidské činnosti.

Nad projektem převzal záštitu prof. Václav Klaus.

Podobné knihy