Biografický slovník českých zemí, 2. sešit (B–Bař): Pavla Vošahlíková a kolektiv E-KNIHA

elektronická kniha (PDF)

Pouze online

80-7277-252-X

Nové

60 Kč

Druhý sešit obsahuje první část písmene B. Opět se jedná o biografie osob narozených či působících v průběhu dějin v českých zemích z nejrůznějších oborů a oblastí a podle významu rozdělených do čtyř kategorií, podle nichž se řídí i délka a podrobnost zpracování hesla. Ke každému z hesel je zároveň připojena základní literatura.

Podobné dílo, na kterém pod vedením Biografického oddělení Historického ústavu AV ČR pracuje na 170 autorů, nemá u nás od dob Ottova slovníku obdoby.

Nad projektem převzal záštitu prof. Václav Klaus.

Podobné knihy