ZAHRANIČNÍ VZTAHY BALÍČEK (Zahraniční politika Slovinska + Od Dunajské federace k Visegrádské skupině... a zpět?)

Sleva! ZAHRANIČNÍ VZTAHY BALÍČEK (Zahraniční politika Slovinska + Od Dunajské federace k Visegrádské skupině... a zpět?)

PODZIMNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 450 Kč

Nové

270 Kč

450 Kč

-180 Kč

Zahraniční politika Slovinska: Ladislav Cabada, Hana Hlaváčková

Kniha se zaměřuje na etablování Slovinska jako samostatného aktéra mezinárodních vztahů po jeho vystoupení z jugoslávské federace.

Analýza sleduje procesy formulování a prosazování zahraniční politiky státu téměř v reálném čase, bez historických nánosů a zkreslení.

V dílčích kapitolách se soustředí na proces vzniku státu, jeho začleňování do mezinárodních organizací, evropeizaci, vztahy se sousedy a dalšími aktéry v regionech střední a jihovýchodní Evropy a také na budování vlastní, eticky založené zahraniční politiky.

Od Dunajské federace k Visegrádské skupině… a zpět?: Cabada, L. a Walsch, Ch.

Již dvě století jsou středoevropská vzájemnost a spolupráce jedním z významných témat politických debat a také odborných analýz jak v tomto regionu, tak i za jeho hranicemi. Kniha v první části sleduje vývoj středoevropské spolupráce před rokem 1989, ve druhé se pak zaměřuje na analýzu jejích hlavních institucionálních rámců. Visegrádská skupina je tak konfrontována s alternativními projekty středoevropské spolupráce – rakouským konceptem strategického, resp. regionálního partnerství, česko-rakousko-slovenským projektem Slavkovského trojúhelníku, polsko-chorvatskou iniciativou Trojmoří a také makroregionální strategií Evropské unie pro Podunají. Autoři se zaměřují jak na vývoj a perspektivy těchto projektů, tak i na jejich vzájemné soupeření či naopak prolínání.

Napsat recenzi

ZAHRANIČNÍ VZTAHY BALÍČEK (Zahraniční politika Slovinska + Od Dunajské federace k Visegrádské skupině... a zpět?)

ZAHRANIČNÍ VZTAHY BALÍČEK (Zahraniční politika Slovinska + Od Dunajské federace k Visegrádské skupině... a zpět?)

PODZIMNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 450 Kč

Napsat recenzi

Podobné knihy