PENĚŽNÍ BALÍČEK (Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-1947 + Sběratelství bankovek Obecná a speciální notafilie)

Sleva! PENĚŽNÍ BALÍČEK (Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-1947 + Sběratelství bankovek Obecná a speciální notafilie)

PODZIMNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 900 Kč

Nové

600 Kč

900 Kč

-300 Kč

Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938–1947: Věra Němečková

Kniha se zabývá vlivem příprav a průběhu 2. světové války na naše hospodářství.

V našich novodobých dějinách ještě existují neznámá místa, která se s postupným odtajňováním archivních dokumentů daří zaplňovat.

To je i případ knihy, která se zabývá vlivem příprav a průběhu 2. světové války na naše hospodářství, a zejména na čs. měnu. Tíživé dědictví okleštění státu, jeho rozpadu, okupace a války se snažila již v době války minimalizovat londýnská vláda, která svou činností směřovala k budoucí obnově a rozvoji hospodářství.

Na pozadí politického boje se v knize odvíjí příběh obnovy čs. měny po 2. světové válce, která musela být reformována, aby hospodářské škody nenarůstaly. Proto v listopadu 1945 proběhla měnová reforma, která obnovila čs. korunu a přes politické obstrukce KSČ byla ve své podstatě úspěšná.

Sběratelství bankovek. Obecná a speciální notafilie: Miloš Kudweis

Kniha Sběratelství bankovek je monografií zabývající se výlučně tímto sběratelským oborem. Přináší celou řadu nových poznatků z posledních let, zejména z roků 2018–2019. Je pochopitelné, že obsahuje řadu obecně platných termínů majících ke sběratelství bankovek vztah. Publikace si klade za cíl popularizovat sběratelství bankovek; cílovou skupinou je laická veřejnost, ale především dlouholetí i začínající sběratelé, kterým by kniha měla posloužit jako vodítko a současně jako rádce. Podtitul Obecná a speciální notafilie dává tušit, že v textu je notafilie vnímána jako samostatný sběratelský i badatelský obor, který je postaven na úroveň numismatiky. Termín notafilie se v České republice ujal v letech 2016–2017. Publikována je však řada odborných článků, především zahraničních, které datují vyčlenění notafilie ze sběratelského oboru numismatiky již do období konce 70. let minulého století. Nechť si kniha najde cestu do knihoven sběratelů všech věkových kategorií.

Napsat recenzi

PENĚŽNÍ BALÍČEK (Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-1947 + Sběratelství bankovek Obecná a speciální notafilie)

PENĚŽNÍ BALÍČEK (Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-1947 + Sběratelství bankovek Obecná a speciální notafilie)

PODZIMNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 900 Kč

Napsat recenzi

Podobné knihy