ČESKOSLOVENSKÝ BALÍČEK (Vyhnání + Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní)

Sleva! ČESKOSLOVENSKÝ BALÍČEK (Vyhnání + Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní)

PODZIMNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 480 Kč

Nové

310 Kč

480 Kč

-170 Kč

Vyhnání – jeho obraz v české a německé literatuře a ve vzpomínkách: Michaela Peroutková

Kniha je komparativní studií zabývající se vyhnáním a odsunem Němců z Československa v německé a české beletrii (Jörg Bernig, Josef Mühlberger, respektive Václav Řezáč, Jaroslav Durych, Pavel Kohout, Karel Ptáčník), ale i v orální historii.

V širším společenském kontextu studie zkoumá utváření české kolektivní paměti o poválečných událostech v Československu týkajících se německy mluvících obyvatel.

Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní: Michaela Peroutková

Kniha se zabývá životem židovské menšiny v českých zemích v období od vzniku samostatného Československa do 2. světové války a v poválečném období.

Stěžejní část publikace tvoří záznam vzpomínek patnácti pamětníků židovské národnosti, jejichž rozmanité příběhy dokládají charakteristické rysy židovské identity i nelehké osudy těch, kterým se podařilo přežít holocaust.

O autorce:

Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D. vystudovala germanistiku na FF UK v Praze, doktorské studium v oboru germánských studií absolvovala na Ohio State University v USA. 

Ve svém výzkumu se zaměřuje na literární a interkulturní studia v německé a české literatuře 20. století.

Napsat recenzi

ČESKOSLOVENSKÝ BALÍČEK (Vyhnání + Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní)

ČESKOSLOVENSKÝ BALÍČEK (Vyhnání + Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní)

PODZIMNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 480 Kč

Napsat recenzi

Podobné knihy