USA - BALÍČEK (Střípky z amerických dějin + Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968 I. díl - 1. a 2. svazek)

Sleva! USA - BALÍČEK (Střípky z amerických dějin + Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968 I. díl - 1. a 2. svazek)

PŮVODNÍ CENA 1 360 Kč /

AKCE DĚJINY STÁTŮ

Nové

600 Kč

1 360 Kč

-760 Kč

Střípky z amerických dějin: Jiří Černík

ová kniha českoamerického autora nechává čtenáře nahlédnout do nejzajímavějších úseků severoamerické historie. V šestnácti samostatných kapitolách připomíná např. bitvu s indiány u Wounded Knee, postavu Jesse Jamese a jeho bratra Franka, okolnosti zakoupení Aljašky, slavný Pony Express, velké zemětřesení a požár San Franciska, historii sekty mormonů či neblaze proslulého Ku-Klux-Klanu a mnohé další pozoruhodné události.

Další knihy Jiřího Černíka:

Divoký západ 1., 2., 3. díl

S tomahawkem proti mušketám 1. a 2. díl

Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1968, I. díl – 1. svazek.: Milada Polišenská

V prvním svazku studie o diplomatických vztazích Československa a USA se seznámíme se strukturou, fungováním a reorganizacemi amerického Departmentu of State a U. S. Foreign Service v meziválečném období a porovnáme je s československým ministerstvem zahraničí a zahraniční službou. Představíme zde americké vysoké úředníky a diplomaty zabývající se středoevropskou problematikou a diplomatický sbor – Corps Diplomatique – ve Washingtonu v meziválečném období. Na americkém vyslanectví v Praze sídlícím tehdy stejně jako dnes v Schönbornském paláci na Malé Straně se v meziválečném období postupně vystřídalo šest vyslanců, vesměs velmi zkušených diplomatů či politicky významných osobností, přičemž o post vyslance v Praze byl mezi americkými diplomaty značný zájem.

Na československé straně sledované diplomatické relace přibližuje tato část studie strukturu ministerstva zahraničních věcí v Praze a podrobně popisuje fungování československého vyslanectví ve Washingtonu: personální obsazení úřadu, kam byla na posty vyslanců posílána elita diplomacie masarykovského Československa, hlavní agendy, jednání na Departmentu of State, životní podmínky diplomatů a celou řadu dalších otázek včetně dvou velkých kontroverzních a konfliktních případů.

Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1968, I. díl – 2. svazek.: Milada Polišenská

Po popisu struktury a fungování amerického Department of State a U. S. Foreign Service na jedné straně a československého ministerstva zahraničních věcí na straně druhé, kterými se zabývala autorka v prvním svazku, pokračuje analýzou diplomatických jednání o významných mezistátních dohodách. Dále se zabývá činností československých konzulátů v USA a jejich spoluprací s našimi krajany.

Významnou částí publikace je podrobný přehled československé zpravodajské činnosti v USA a americké zpravodajské činnosti v Československu.

Napsat recenzi

USA - BALÍČEK (Střípky z amerických dějin + Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968 I. díl - 1. a 2. svazek)

USA - BALÍČEK (Střípky z amerických dějin + Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968 I. díl - 1. a 2. svazek)

PŮVODNÍ CENA 1 360 Kč /

AKCE DĚJINY STÁTŮ

Napsat recenzi

Podobné knihy