DĚJINY - BALÍČEK (Dějiny Podkarpatské Rusi v datech + Dějiny Portugalska v datech + Dějiny Španělska v datech)

Sleva! DĚJINY - BALÍČEK (Dějiny Podkarpatské Rusi v datech + Dějiny Portugalska v datech + Dějiny Španělska v datech)

PŮVODNÍ CENA 1 800 Kč /

AKCE DĚJINY STÁTŮ

Nové

640 Kč

1 800 Kč

-1 160 Kč

Dějiny Podkarpatské Rusi v datech: Ivan Pop

Kniha přináší chronologicky řazený výklad dějin této sužované země.

Esejisticky psaný text si všímá jak historických událostí a politického vývoje hlavně ve dvacátém století s důrazem na období první republiky, tak i dalších aspektů: ekonomických, národnostních, kulturních.

Text provází názorné ilustrace (veduty měst a hradů, typy lidových staveb, portréty, artefakty atd.) a mapky.

Ivan Pop je též autorem knihy Podkarpatská Rus z edice Stručná historie států a Podkarpatská Rus - osobnosti její historie, vědy a kultury.

Dějiny Portugalska v datech: Jan Klíma

Chronologicky podaný výklad politických dějin, ale také základních údajů o ekonomice a kultuře je členěn do jednotlivých etap, které jsou uvozeny shrnujícími přehledovými statěmi.

Text si všímá nejen vývoje v samotném Portugalsku od nejstarších dob po současnost, ale také v jeho rozsáhlé koloniální říši. Knihu uzavírají přehledné tabulky a rejstřík-slovníček osob a zeměpisný rejstřík.

Text doprovází názorné ilustrace (portréty, dobové artefakty, mapky, veduty apod.).

Kniha vyšla ve spolupráci s velvyslanectvím Portugalské republiky.

Dějiny Španělska v datech: Jiří Chalupa

Detailní přehled španělských dějin od pravěku po současnost (závěrečným limitem je fotbalový triumf Španělska na šampionátu v létě roku 2010):

Prerománské kultury a civilizace na Pyrenejském poloostrově, romanizace a evangelizace, vznik Hispanie, germánská vsuvka španělské historie v podobě Vizigótů, příchod muslimů a vznik Al-Andalus, córdobský emirát a chalífát, křesťanská království, reconquista, sjednocení Španělska katolickými veličenstvy, inkvizice, represe vůči minoritám.

Zlatý věk – Španělsko politickým i kulturním hegemonem západního světa., ústup ze slávy, dekadence, nástup Bourbonů. Osvícenství a revoluce, napoleonské války, agónie absolutismu. 19. století – zápas o podobu španělské společnosti mezi konzervativci a liberály. Pokusy o regeneraci a modernizaci země, II. republika, občanská válka. Diktatura generála Franka, demokratická transformace, úspěšná cesta Španělska mezi nejvyspělejší státy světa.

Napsat recenzi

DĚJINY - BALÍČEK (Dějiny Podkarpatské Rusi v datech + Dějiny Portugalska v datech + Dějiny Španělska v datech)

DĚJINY - BALÍČEK (Dějiny Podkarpatské Rusi v datech + Dějiny Portugalska v datech + Dějiny Španělska v datech)

PŮVODNÍ CENA 1 800 Kč /

AKCE DĚJINY STÁTŮ

Napsat recenzi

Podobné knihy