ARCHEOLOGIE - BALÍČEK (Biografický slovník čes., mor. a slezs. archeologů + Příručka amatérského archeol. 2., upr.)

Sleva! ARCHEOLOGIE - BALÍČEK (Biografický slovník čes., mor. a slezs. archeologů + Příručka amatérského archeol. 2., upr.)

VÁNOČNÍ AKCE / 

PŮVODNÍ CENA 1 410 Kč

Nové

450 Kč

1 410 Kč

-960 Kč

Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů: Karel Sklenář a kolektiv

Pandán k Biografickému slovníku archivářů českých zemí zahrnuje nejen medailonky našich archeologů, a to včetně těch, kteří se zabývají archeologií klasickou, působících v Egyptě, Mezopotámii a podobně, ale i cizích, kteří naopak působili či působí u nás, a to s výběrovou bibliografií.

Kniha obsahuje i výčet našich současných archeologických pracovišť a institucí s adresami, periodik s tematikou archeologie (včetně zaniklých) a další údaje.

Kniha vyšla za laskavé podpory Archaia-Praha, o. p. s. a Archaia, o. s.

Příručka amatérského archeologa - 2., upravené a doplněné vydání: Jan Hajšman, Milan Řezáč, Petr Sokol, Robert Trnka

Autoři publikace Příručka amatérského archeologa aneb Do mrtvých se nekope, 2., upravené a doplněné vydání, vydané v nakladatelství Libri v roce 2019, získali ocenění Zlatý mamut (Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie) za rok 2019. Projekt získal v rámci tohoto ocenění Mimořádnou cenu statutárních zástupců garantů ceny, tedy Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., Ústavu archeologie a muzeologie FF MU a Moravského zemského muzea

Nové vydání Příručky amatérského archeologa po deseti letech bohatě rozšiřuje vydání první, které vyplnilo mezeru na českém knižním trhu.

Publikace je určena všem příznivcům archeologie, a to bez rozdílu hloubky jejich zájmu. Naprostí laici získají základní představu o práci archeologů, pokročilejší zde naleznou rady a tipy, jak zálibu rozvíjet. Text je praktickým pohledem na základní archeologické činnosti a problematiku ochrany archeologického dědictví. Snaží se na pravou míru uvádět některé kolující mýtyo archeologii a vytvářet prostor pro oboustranně výhodnou spolupráci amatérských zájemců s profesionálními archeology.

Napsat recenzi

ARCHEOLOGIE - BALÍČEK (Biografický slovník čes., mor. a slezs. archeologů + Příručka amatérského archeol. 2., upr.)

ARCHEOLOGIE - BALÍČEK (Biografický slovník čes., mor. a slezs. archeologů + Příručka amatérského archeol. 2., upr.)

VÁNOČNÍ AKCE / 

PŮVODNÍ CENA 1 410 Kč

Napsat recenzi

Podobné knihy

Zákazníci, kteří si koupili tuto knihu, zakoupili také: