LICHTENŠTEJNSKO - BALÍČEK (Lichtenštejnsko SHS + Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním)

Sleva! LICHTENŠTEJNSKO - BALÍČEK (Lichtenštejnsko SHS + Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním)

VÁNOČNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 490 Kč

Nové

270 Kč

490 Kč

-220 Kč

Lichtenštejnsko (stručná historie států): Marek Vařeka

Území na břehu Rýna bylo osídleno od pravěku. Dějiny tohoto malého prostoru vždy determinovala jednak mytická řeka Rýn a z druhé strany Alpy. Ve středověku zde vznikla dvě uskupení – panství Schellberk a hrabství Vaduz, základ dnešního knížectví.

Panství Schellberk i hrabství Vaduz prožily složitý vývoj za vlády řady rodů. Velká změna nastala až s příchodem knížat z Lichtenštejna, kteří vtiskli zemi nesmazatelnou pečeť: země se stabilizovala a hledala nové kontakty. Nejprve byla napojena na Rakousko-Uhersko, po jehož rozpadu se Lichtenštejnsko postavilo na vlastní nohy a navázalo těsnější kontakty se Švýcarskem. Nejen toto spojení, ale i vláda knížete Františka Josefa II. vyvedly zemi z periferie a učinily z ní vyspělý moderní stát. Dnešní knížectví se vydalo za vlády knížete Jana Adama II. úspěšně do 21. století.

Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním: Ondřej Horák

Liechtensteinové − jeden z nejvýznamnějších a nejbohatších šlechtických rodů u nás i v Rakousku, který byl od poloviny 13. století po dlouhých 700 let svázán s českými zeměmi, a to zejména s Moravou.

Kniha se zaměřuje především na závěrečnou etapu tohoto soužití, završenou spornými konfiskacemi jejich majetku na základě tzv. Benešových dekretů. Právě u Liechtensteinů se propojily všechny rozhodující faktory ovlivňující motivaci československých zákonodárců k zásahům do pozemkového vlastnictví jak už po první, tak zejména po druhé světové válce: největší velkostatkáři v zemi, nesoucí navíc v osobě knížete Karla I. z Liechtensteinu pobělohorské stigma, nadto německy mluvící vládnoucí dynastie cizího státu.

Jako stručnou rekapitulaci liechtensteinského příběhu, který velmi reprezentativně odráží zlomy našich moderních dějin, můžeme uvést výstižný příměr „mezi konfiskací a vyvlastněním“: tedy od nejprve proklamovaných a nakonec neuskutečněných konfiskací po roce 1918 (ty postihly pouze Habsburky), přes meziválečnou pozemkovou reformu, jejíž uzákoněná radikální podoba se při provádění postupně vytrácela (stále ještě šlo o převzetí pozemků alespoň za určitou, byť netržní finanční náhradu), až ke konfiskacím majetku „Němců“ z Vaduzu po roce 1945.

Pro dokreslení souvislostí je lichtenštejnský případ zasazen do vývoje chápání institutů konfiskace a vyvlastnění a s tím provázané ochrany vlastnictví.

Napsat recenzi

LICHTENŠTEJNSKO - BALÍČEK (Lichtenštejnsko SHS + Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním)

LICHTENŠTEJNSKO - BALÍČEK (Lichtenštejnsko SHS + Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním)

VÁNOČNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 490 Kč

Napsat recenzi

Podobné knihy