HOSPODÁŘSTVÍ - BALÍČEK (Kdy nám bylo nejhůře?... + Kdy nám bylo nejlépe?...)

ZIMNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 395 Kč

Nové

120 Kč

395 Kč

-275 Kč

Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu: Milan Sekanina

HOSPODÁŘSKÁ KRIZE 30. let 20. století

Autor této knížky, doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc., je dlouholetým vysokoškolským pedagogem působícím na Ekonomické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava. Svoji odbornou činnost zaměřuje k problematice československých hospodářských dějin 20. století; je mj. spoluautorem Lexikonu našich hospodářských dějin (Praha, Libri 2003). Ve své poslední studii Kdy nám bylo nejhůře? se pokusil o analýzu příčin, průběhu a možných východisek z velké hospodářské krize 30. let minulého století v Československu.

Pozorný čtenář v této práci může nalézt i mnoho paralel k dnešku.

Kdy nám bylo nejlépe? Od dezintegrace k integraci střední Evropy: Vlastislav Lacina a Jan Hájek

Studie dvou historiků hospodářství z Ústavu dějin AV ČR rekapituluje stručně a přehledně vývoj české ekonomiky v rámci Středoevropského regionu od počátku 20. století do sklonku první poloviny 20. století.

Silná ekonomika Českých zemí byla nejprve zapojena do trhu Rakouska-Uherska a poté se vyvíjela (už spolu s nerozvinutou ekonomikou Slovenska a Podkarpatské Rusi) v samostatném Československu. Zde narážela na celní bariéry i vnitřní rozpory mezi zájmy agrárního a průmyslového komplexu a zápasila i s celosvětovou krizí.

Napsat recenzi

HOSPODÁŘSTVÍ - BALÍČEK (Kdy nám bylo nejhůře?... + Kdy nám bylo nejlépe?...)

HOSPODÁŘSTVÍ - BALÍČEK (Kdy nám bylo nejhůře?... + Kdy nám bylo nejlépe?...)

ZIMNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 395 Kč

Napsat recenzi

Podobné knihy