VESNICE - BALÍČEK (Encyklopedie českých vesnic III. + IV. + V.)

ZIMNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 2 670 Kč

Nové

1 470 Kč

2 670 Kč

-1 200 Kč

Encyklopedie českých vesnic III., Západní Čechy: Jan Pešta

Třetí díl projektu zachycuje v esejistických, abecedně řazených statích jednotlivé, dnes už památkově chráněné či teprve o tento statut usilující lokality v západočeském regionu, který z hlediska dnešního administrativního dělení zachycuje Plzeňský a Karlovarský kraj.

Ilustrace tvoří situační plány z poloviny 19. století a fota partií či jednotlivých budov, případně detailů. Text doplňují přehledné tabulky.

Encyklopedie českých vesnic IV., Ústecký kraj: Jan Pešta

Čtvrtý díl Encyklopedie českých vesnic je věnován oblasti severozápadních Čech v rozsahu dnešního Ústeckého kraje.

Lidová architektura regionu zahrnuje řadu typů staveb od zděných přes hrázděné až po roubené. Zvlášť hodnotné vesnické celky, které lze co do kvality bez nadsázky srovnat s vesnicemi jižních Čech, se zachovaly zejména v pravobřežní části Českého středohoří, Českého Švýcarska, na Litoměřicku a Ústecku.

Neméně zajímavé, ovšem prakticky neznámé jsou i některé vesnice Poohří a jižního Chomutovska.

Encyklopedie českých vesnic V. – Liberecký kraj: Jan Pešta

Již pátý díl projektu je věnován oblasti severních Čech v rozsahu dnešního Libereckého kraje.

Přestože Liberecko patří mezi nejmenší kraje v ČR, představuje bohatou pokladnici lidového stavitelství. Na většině jeho území nacházíme jako základní typ lidové architektury velké patrové domy – roubené, hrázděné i zděné v několika regionálních variantách.

Ve výše položených oblastech (západní Krkonoše a Jizerské hory s podhůřím, Ještědský hřbet a částečně i Lužické hory) jsou zachovány charakteristické přízemní domy, nejčastěji roubené. Své stopy na podobě lidové architektury i celých vesnic zde zanechala i domácí malovýroba a řemeslná produkce (sklářství, tkalcovství).

Napsat recenzi

VESNICE - BALÍČEK (Encyklopedie českých vesnic III. + IV. + V.)

VESNICE - BALÍČEK (Encyklopedie českých vesnic III. + IV. + V.)

ZIMNÍ AKCE /

PŮVODNÍ CENA 2 670 Kč

Napsat recenzi

Podobné knihy