České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl, Svět doby knížecí: David Kalhous

Sleva! České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl: David Kalhous

978-80-7277-521-7

Nové

Skladem

273 Kč

-30%

390 Kč

Zatímco první díl knihy České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století se věnoval spíše politickým dějinám, sledoval počátky přemyslovské moci a zabýval se snahou Přemyslovců získat pro svůj rod co nejprestižnější postavení v rámci říše, druhý díl je věnován praktičtějším problémům.

Viděli jsme, jak vnímali české země říšští kronikáři a jak tento obraz "Boheman" v raně středověkých pramenech mohl přispívat k utváření jejich identity. Jaké praktické doklady vzájemné komunikace mezi českými zeměmi a říší ale máme?

Na tuto otázku kniha odpovídá s pomocí stop, které po sobě zanechal kult svatého Václava, konkrétně se zabývá slavnostními svěceními kostelů, kde byly chovány jeho ostatky, vydává se i po stopách rukopisů václavských legend. Vazby se však odrážejí i v hmotné kultuře. Cenným vodítkem jsou zde zejména stavby, jejichž studiem historikové umění dokládají přítomnost vzorů a vedou nás nepřímo k poznání vzájemného transferu myšlenek i pracovních postupů. Jak je to s možným vlivem kultury jižní a východní kultury nastiňuje na příkladě sporu o staroslověnskou liturgii a písemnictví následující kapitola.

Vláda a moc jsou důležité jevy společenského života. Jaké byly asi hranice knížecí moci? Jaké prostředky kníže využíval k vládě, komu vládl a co jej limitovalo při výkonu moci? To je série otázek, jež vždy hýbala humanitními obory a i dnes rozviřuje diskusi mezi domácími medievisty. Určitá vodítka nabízí trojice kapitol, které se jednak zabývají staršími diskusemi, jednak praktickými limity života v raném středověku, jednak strukturou tehdejší společnosti a její dynamikou.

Nikdo nemůže zpochybnit význam církve ve středověku. Proto je následující dvojice kapitol věnována jednak vzniku základních církevních struktur (biskupství, počátky farní organizace), jednak počátkům a rozvoji klášterního života.

Knihu uzavírá komentovaná bibliografie.

Napsat recenzi

České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl, Svět doby knížecí: David Kalhous

České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl, Svět doby knížecí: David Kalhous

Napsat recenzi

Podobné knihy

Zákazníci, kteří si koupili tuto knihu, zakoupili také: