Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

PUCHMAJER Antonín Jaroslav - český filolog, básník a překladatel, osvícenecký kněz a představitel českého národního obrození, autor první gramatiky romštiny

* 7. 1. 1769 Týn nad Vltavou, + 29. 9. 1820 Praha

Studoval gymnázium v Českých Budějovicích a 1797 dokončil studium filozofie a teologie v Praze. Jako katolický duchovní působil v Prachaticích, Kamenném Újezdu, Jinonicích, Citolibech a v letech 1806-20 v Radnici u Plzně. Zastával myšlenky panslavismu. Byl organizátorem a teoretikem první novočeské básnické školy, v jejíž rokokové a klasicistní poezii byla realizována Dobrovským prosazovaná přízvučná prozodie a sylabotonický verš. Psal a upravoval zejména lafontainovské bajky, ódy, selanky a anakreontskou lyriku. Překládal zvláště z polské, ale i z francouzské, německé a antické řecké literatury. Měl podstatný podíl na přípravě druhého dílu Dobrovského Německo-českého slovníku. Je autorem první ruské a první romské gramatiky v českých zemích; jeho spolehlivý popis české romštiny je jednou z prvních seriózních romistických prací ve světě.

Německy psané dílo Románi Čib vzniklo koncem roku 1819 na základě autorova desetitýdenního pobytu mezi Romy na radnickém panství; hlavním informantem byl asi dvanáctiletý chlapec. Knížka sestává z gramatických výkladů, romsko-německého slovníku a textové části; dodatek tvoří krátký slovník českého zlodějského argotu, používaného částí tehdejších českých Romů.

V předmluvě, datované dnem jeho smrti, podává autor rozdělení a základní sociálně kulturní charakteristiku Romů v českých zemích, uvádí několik lexikálních přejímek ze slovanských jazyků a maďarštiny a několik lexikálních srovnání se sanskrtem. Romštinu považuje za starý jazyk indického původu a odmítá hypotézu o jejím smíšeném charakteru. Jednoznačně rozlišuje romštinu a argot a cílem dodatku je ukázat tuto základní odlišnost. Gramatická část zaujímá asi třetinu knihy a obsahuje výčet hlásek a přehled derivační a flektivní morfologie romštiny. Autorova transkripce na základě latinky využívá diakritika (většinou podle českého vzoru), polygrafy (např. trigrafy pro většinu aspirát) a dva speciální znaky. Gramatické výklady jsou přehledné a poměrně podrobné, terminologie velkou měrou odpovídá současné romistické praxi. Pochopitelně, vzhledem k době vzniku, chybí syntax. Slovník tvoří asi pětinu knihy a zahrnuje přes 1 200 abecedně řazených hesel; dodatkem je uvedeno několik slov získaných ze sekundárního zdroje. Textová část sestává ze 17 bajek v próze, krátkého veršovaného textu a překladu části Lukášova evangelia; všechny romské texty jsou přeloženy jak do němčiny, tak do češtiny.

D.-k.: Románi Čib, das ist: Grammatik und Wörterbuch der Zigeuner Sprache, nebst einigen Fabeln in derselben. Dazu als Einhang die Hantýrka oder die Čechische Diebessprache, Prag 1821, 88 s.

(ve)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka