Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

KOLMAŠ Josef - český sinolog, tibetolog, kulturní antropolog a překladatel

* 6. 8. 1933 Těmice (okr. Hodonín)

Absolvoval Filologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1957), obor čínština - dějiny Dálného východu (prof. J. Průšek), a Ústřední národnostní ústav v Pekingu (1959), obor tibetský jazyk a literatura (prof. Jü Tao-čchüan). CSc. (ČSAV, 1965), PhDr. (UK, 1966), DrSc. (ČSAV, 1991), docent (MU, 1997).

Od roku 1959 je pracovníkem Orientálního ústavu ČSAV (AV ČR) a tvůrcem jeho Tibetské knihovny. V letech 1961-64 zde absolvoval interní vědeckou aspiranturu v oboru tibetanistiky (školitelé A. Palát, I. Fišer; kandidátská disertace Simelská konference, 1913-1914, oponována J. Polišenským a T. Pokorou). Roku 1966 pobýval jako hostující lektor na katedře čínštiny na Australian National University, Canberra; 1971-73 zastával funkci vedoucího odd. Východní Asie OÚ, 1979-90 byl zařazen jako překladatel ve Středisku vědeckých informací OÚ. V období let 1975-94 působil jako externí učitel tibetštiny na Státní jazykové škole v Praze. Od roku 1994 je ředitelem Orientálního ústavu AV ČR.

Zabývá se kulturní antropologií a politickými dějinami národů Číny a Tibetu, tibetskou historiografií, dějinami čínsko-tibetských vztahů, tibetskou a čínskou literaturou, tibetským buddhismem a bibliografií tibetského a tibetologického písemnictví. Překládá z čínštiny, tibetštiny, ruštiny, angličtiny a dalších jazyků. Je autorem vědeckých monografií a katalogových prací, knižních překladů a četných vědeckých a populárně-vědeckých statí v domácích a zahraničních sbornících a časopisech.

Je členem International Association for Tibetan Studies (od 1979), European Association of Chinese Studies (od 1990). Pracuje jako člen redakční rady Archívu orientálního (od 1990) a Nového Orientu (od 1998), člen Vědecké rady AV ČR (od 1993), byl členem Vědeckého kolegia historie ČSAV (1991-92), členem (1990-91) a předsedou (1992-94) Vědecké rady OÚ atd.

Je držitelem medaile Körösi Csoma Sándora "Za mimořádné zásluhy v oblasti orientalistiky" (Budapešť, 1984), zlaté čestné oborové plakety F. Palackého AV ČR (1993) a několika nakladatelských cen.

D.-k: (spoluaut.), Bibliography of Sino-Tibetan Languages II, Wiesbaden 1963, 141 s.; Tibet and Imperial China, Canberra 1967, 81 s.; A Genealogy of the Kings of Derge, Prague 1968, 181 s.; Tibetan Manuscripts and Blockprints in the Library of the Oriental Institute Prague, Prague 1969, 112 s.; Prague Collection of Tibetan Prints from Derge I-II, Wiesbaden - Prague 1971, 517 + 681 s., III, Prague 1996, 509 s.; Mezinárodní konference o otázkách statutu a hranic Tibetu, Praha 1975, 261 s.; The Iconography of the Derge Kanjur and Tanjur, New Delhi 1978, 286 s.; Tibetan Books and Newspapers (Chinese Collection) with Bibliographical Notes, Wiesbaden - Prague 1978, 133 s.; (s I. Hrbkem), ABC cestovatelů, mořeplavců, objevitelů, Praha 1979, 285 s.; Ferdinand Stoliczka: The Life and Work of the Czech Explorer in India and High Asia, Wien 1982, 58 s. [totéž ArOr 51 (1983): 139-170]; Chinese Studies on Tibetan Culture, New Delhi 1983, 40 + 912 s.; The Ambans and Assistant Ambans of Tibet: A Chronological Study, Prague 1994, 86 s.; Buddhistická svatá písma, Praha 1995, 92 s. [ruský překlad, Svjaščennyje teksty buddizma, Moskva - v tisku]; (spoluaut.), Svět tibetského buddhismu, Praha 1996, 143 s.; (spoluaut.), Vzpomínka na Tibet, Praha 1997, 160 s. [totéž anglicky, Recalling Tibet, Prague 1997, 160 s.] ad.

PŘEKLADY: (s T. Pokorou), Čína. Čínský jazyk, Praha 1957, 383 s.; (s Janou Štroblovou), Po Ťü-i: Drak z černé tůně, Praha 1958, 61 s.; 2., rozšířené vyd., Praha 1964, 110 s.; (s Janou Štroblovou), Datlovník v meruňkovém sadu, Praha 1996, 256 s.; Bajka o ptácích a opicích, Praha 1965, 66 s.; Fa-sien: Zápisky o buddhistických zemích, Praha 1972, 208 s.; 2. vyd., Praha 1995, 211 s.; (s Janou Štroblovou), Černý mrak v bílém: Tibetská lidová poezie, Praha 1976, 192 s.; 2. vyd., Ostrava - v tisku; (s Janou Štroblovou), Sakja-pandita: Pokladnice moudrých rčení, Praha 1984, 220 s.; 2. vyd., Praha 1988, 220 s.; G. C. Cybikov: Cesta k posvátným místům Tibetu, Praha 1987, 376 s.; Tibetská kniha mrtvých, 1. a 2. vyd., Praha 1991, 165 s.; 3., rozšířené a opravené vyd., Praha 1995, 192 s.; 4. vyd., Praha 1998, reprint 3. vyd., 203 s.; totéž slovensky, Tibetská kniha mtvych, Praha 1998, 183 s.; 14. dalajlama: Svoboda v exilu, Praha 1992, 279 s.; Jádro transcendentální moudrosti, Praha 1992, 51 s.; Nangsa Öbum: Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy, Praha 1993, 89 s.; K. Slavíček: Listy z Číny do vlasti a jiná korespondence s evropskými hvězdáři, Praha 1995, 269 s.; Sönam Gjalcchän: Zrcadlo králů. Tibetská kronika 14. století, Praha 1998, 341 s. ad.

EDICE: A. David-Néelová - Lama Jongdän: Mipam, lama s Paterou moudrostí, 3. vyd., Praha 1969, 310 s.; 4. vyd., Praha 1990, 318 s.; E.-R. Huc - J. Gabet: Cesta do Lhasy, Praha 1971, 420 s.; H. Harrer: Sedm let v Tibetu, Praha 1972, 379 s.; 2. vyd., Praha 1998, 294 s.; I. Desideri: Cesta do Tibetu, Praha 1976, 470 s.; W. Y. Evans-Wentz: Milaräpa, velký tibetský jógin, Praha 1996, 400 s.

REDAKCE: Problémy soudobého vývoje Číny, Praha 1974-76, 11 sv., 92 + 2 175 s.; Dokumenty k vývoji Čínské lidové republiky, Praha 1980-90, 25 sv., 245 + 4945 s. ad.

D.-č./sb.: Cesty do Tibetu, Lidé a země 5 (1956): 402-407; Diagnosis of the "Wild Man" according to Buddhist Literary Sources from Tibet, Mongolia and China, Man 60 (1960): 153-155; Tibet v mezinárodní politice na počátku 20. stol., ČSČH 9 (1961): 832-854; Notes on the Kanjur and Tanjur in Prague, ArOr 30 (1962): 314-317; Tibetan Literature in China, ibid.: 638-644; Čínsko-indický pohraniční spor (Rekapitulace dosavadního vývoje), NO 18 (1963): 113-117; Ch'ing shih kao on Modern History of Tibet (1903-1912), ArOr 32 (1964): 77-99; Simelská konference o Tibetu, NO 20 (1965): 132-135; The Minority Nationalities, in: Contemporary China, New York 1966: 51-61; Four Letters of Po Chü-i to the Tibetan Authorities (808-810 A. D.), ArOr 34 (1966): 375-410; totéž The Tibet Journal (Dharamsala) 10 (1985), 4: 57-94; totéž čínsky, in: Kuo-waj cang-süe jen-ťiou i-wen ťi [Soubor překladů zahraničních tibetologických studií], Lhasa 1985: 139-165; China - the Land of Many Nationalities (Facts and Open Questions), The Journal of the Oriental Society of Australia 4 (1966): 12-19; Země v klínu Himálaje, Lidé a země 19 (1970): 113-118; První ústava v dějinách Tibetu, NO 25 (1970): 112-116; Bhútán - stoosmadvacátý člen OSN, NO 26 (1971): 289-294; Kőrösi Csoma Sándor, NO 27 (1972): 69-72; Měření času u Tibeťanů, ibid.: 269-271; Tibetan Sources, in: Essays on the Sources for Chinese History, Canberra 1973: 129-140 (reprint, University of South Carolina, Columbia 1975); List císaře Kchang-si a Čechy, NO 28 (1973): 15-19; Cangpo - Brahmaputra, nebo Iravadi? ibid.: 136-140; Tibet, in: China-Handbuch, Düsseldorf 1974, sl. 1403-1411; Buddhist Studies in Czechoslovakia, Bulletin of Tibetology (Gangtok, Sikkim) 11 (1974): 5-10; Mongolská lidová republika, NO 30 (1975): 233-237; (s J. Šímou), The Septuagenary of Pavel Poucha, ArOr 44 (1976): 54-62; K někotorym voprosam teorii i praktiki nacional'noj politiki v Kitaje do 1949 goda, ArOr 46 (1978): 201-216; The Aphorisms (legs-bshad) of Sa-skya Pandita, in: Proceedings of the Csoma de Kőrös Memorial Symposium, Budapest 1978: 189-203; A Tibetan Manuscript Fragment in the Possession of the State Library in Prague, in: Asienwissenschaftliche Beiträge, Berlin 1978: 75-79; O "hvězdě-hostu" spatřené v Číně roku 1054, NO 33 (1978): 312-315; Palladij Kafarov (1817-1878): Sto let od smrti velkého ruského sinologa, Hlas pravoslaví (Praha) 34 (1978), 10: 227-229; (pseud. Josef Závodský), Iakinf Bičurin 1777-1853 (Z letopisů ruské duchovní mise v Pekingu), Hlas pravoslaví 35 (1979), 7-8: 169-172; The McMahon Line: The Further Development of the Disputed Frontier, in: Tibetan Studies in Honour of Hugh Richardson, Proceedings of the International Seminar on Tibetan Studies, Oxford 1979, Warminster 1980: 177-184; China's Minority Nationalities: Some Statistical Observations, ArOr 48 (1980): 1-21; Nechanské národy a národnosti ČLR, I-VII, NO 35 (1980): 78-82, 171-174; 36 (1981): 15-17, 206-209; 37 (1982): 43-46, 169-172, 260-263; Index to Articles in the K'ang-Tsang Yen-Chiu Yüeh-K'an, The Journal of the Tibet Society (Bloomington) 1 (1981): 15-38; Dge-'dun Chos-'phel (1905-1951): Artist, Scholar and Nationalistic Intellectual, in: J. Filipský (ed.), Vincenc Lesný and Indian Studies, Praha 1982: 121-135; (spoluaut. G. S. Šron), Works on Tibet by Members of the Leningrad Department of the Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Soviet Union, 1968-1980, ArOr 50 (1982): 174-184; Heinrich August Jäschke, NO 38 (1983): 214-216; totéž Jednota bratrská (Praha), 61 (1984), 8-9: 127-133; Indexing the Prague Collection of Tibetan Prints from Derge, ArOr 53 (1985): 339-346; Po stopách objevovatelů Tibetu, NO 40 (1985): 301-303; The Symbolum Fidei in Tibetan, in: Tibetan Studies, Proceedings of the 4th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Schloss Hohenkammer - München 1985, München 1988: 223-229; Dezhung Rinpoche's Summary and Continuation of the Sde-dge'i rgyal-rabs, AOHung. 42 (1988): 119-152; (s M. Procházkou), Tradiční medicína Tibetu, NO 43 (1988): 81-83; Dalajlamové a pančhenlamové, NO 44 (1989): 174-177; Hedvábná cesta, ibid.: 212-215; (s C. P. Vančikovou), Tibetologica Buryatica, ArOr 58 (1990): 60-75; Dalajlama v Československu, NO 45 (1990): 132-135; Some Formal Problems of Negotiations and Results of the Simla Conference, The Tibet Journal 16 (1991), 1: 108-114; Was Tibet of 1913-1914 Fully sui juris to Enter into Treaty Relations with Another State?, in: China Tibetology, Peking 1992: 352-360; totéž ArOr 60 (1992): 72-78; A Chronology of the Ambans of Tibet, Part I: The Ambans and Assistant Ambans in the Yongzheng and the Qianlong Period (1727-1795), in: Tibetan Studies, Proceedings of the 5th Seminar of the International Association of Tibetan Studies, Narita Shinshoji 1989, Narita 1992: 541-557; The First Europeans in Lhasa, in: J. Prosecký (ed.), Ex pede pontis. Papers presented on the occasion of the 70th anniversary of the foundation of the Oriental Institute Prague, Prague 1992: 101-110; Jäschkeana (A Contribution to the Bibliography of Tibetan and Bible Studies), ArOr 60 (1992): 113-127; Komu patří Tibet? I-III, NO 47 (1992): 232-236, 266-272, 291-296; Počátky christianizace Tibetu, NO 48 (1993): 134-138; The Ambans and Assistant Ambans of Tibet (1727-1912): Some Statistical Observations, in: Tibetan Studies. Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Fagernes 1992, Oslo 1994, sv. 1: 454-467; Karel Slavíček, Čína a evropští hvězdáři, Vesmír 73 (1994): 337-343; From the Correspondence of T. S. Bayer of St. Petersburg and Father Carolus Slavíček, S. J., of Peking: The Letter of January 6, 1735, containing the "Cryptic" Text of an Indian Song, ArOr 62 (1994): 54-65; John King Fairbank Library Opens in Prague, ArOr 63 (1995): 112-117; Krásná Kateřina z televizního seriálu "Marco Polo": Fikce, nebo skutečnost? Univerzitní noviny (Brno) 3 (1996), 2: 13-15; též in: NO 51 (1996): 249-252; Akomodace - předchůdce aggiornamenta? (Na příkladu katolických misií v Číně v 16.-18. století), Univerzitní noviny 3 (1996), 10-11: 28-33; též in: Raoul D. Findeisen u. Robert H. Gassmann (ed.), Autumn Floods. Essays in Honour of Marián Gálik, Bern 1998: 505-513; Pančhenlama vs. pančhenlama, NO 51 (1996): 161-164; Milaräpův testament, ibid.: 177-179; Süan-cangova cesta do Svaté země buddhismu, ibid.: 210-214; Překládání buddhistických súter: Fenomén sociokulturního přenosu, NO 52 (1997): 64-67; Mumifikování po tibetsku, Univerzitní noviny 4 (1997), 12: 32-34; Tibetští encyklopedisté, NO 53 (1998): 289-291.

L.: Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium (Budapest) 1-2 (1984-88): 124-130; Kdo je kdo v České republice, Praha 1994, 1998; Prosecký, Jiří: Jubileum znalce Tibetu, Lidové noviny, 5. 8. 1998: 11.

(A)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka