Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

JUNGMANN Antonín Jan - český lékař a obrozenecký literát, autor prvních českých studií o sanskrtu a indické kultuře

* 19. 5. 1775 Hudlice, + 10. 4. 1854 Praha.

Po absolvování piaristického gymnázia v Praze poslouchal na pražské univerzitě krátce (rok) filozofii, ale nakonec vystudoval lékařství (1805). Postupně se stal věhlasným lékařem - porodníkem a univerzitním profesorem (1811-48, rektorem byl zvolen 1838), který svou katedru pozdvihl na evropskou úroveň a založil pražskou porodnickou školu. Po celý svůj život se však se zanícením podílel na činnosti kulturní a osvětové a vedle vlastní odborné knižní tvorby byl i jinak literárně činný a spolupracoval se svým bratrem Josefem mj. na vytváření českého vědeckého názvosloví. Významný byl jeho přínos k rozšíření zájmu o sanskrt a k poznání Indie a její staré kultury. Poprvé u nás uveřejnil i ukázku originálních "liter dévanágarických", jakož i příklad čtení původního sanskrtského textu. Orientu věnoval pozornost též ve své obsáhlé obecné studii o antropologii.

D.-č.: O sanskrtu, Krok (Praha), díl 1., 1821: 65-81; O Hindích, Krok, díl 1., částka 2., 1821: 35-47; Výtah gramatiky z Nala, k libému srovnání s vlasteneckou řečí, Krok, díl 1., částka 4., 1823: 75-103; Člověkosloví aneb antropologie, Krok, díl 2., částka 2., 1831: 266-312; díl 2., částka 3.: 393-419; díl 2., částka 4.: 521-553.

L.: OSN, 13, Praha 1898: 677-678; Lesný, V.: Počátky studia sanskrtu v Čechách, Listy filologické 47 (1920): 185-194; Ederer, A.: Česká literatura o Indii v časopisech před rokem 1848, NO 3 (1948), 1: 24-25.

(mk)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka