O nakladatelství Libri

Nakladatelství LIBRI vydalo od svého založení na přelomu let 1992/93 do roku 2018 již více než šest set titulů, z nichž mnohé se dočkaly opakovaných vydání a dotisků.

Hlavní pozornost věnujeme humanitním oborům, mnoho našich knih je věnováno pokladům architektury na území Čech, Moravy a Slezska, Praze, technickým památkám, historii a historickým vědám, archeologii, geografii a historické geografii, ale i mytologii a religionistice. Vydali jsme řadu slovníků spisovatelů z celého světa a jiných biografických encyklopedií a také knihy týkající se dalších společenských věd (politiky, ekonomie, žurnalistiky apod.)

Vydáváme také neencyklopedické publikace (non-fiction) rovněž zaměřené převážně na historii či kulturní historii (např. edice Stručná historie států, Dějiny českých zemí, Otazníky našich dějin).

Od roku 2016 vydáváme také překlady cizojazyčných knih podobného zaměření. 

LIBRI spolupracuje s odborníky, přičemž se vždy snaží, aby texty byly vyvážené (odtud naše logo). Naše knihy jsou tedy přínosné pro zainteresované specialisty a současně přístupné širšímu laickému publiku. Produkce není zaměřená jen na české země, ale přináší informace i o dalších státech a světovém kulturním dědictví.

Množství dotisků a nových vydání mnoha titulů, řada prestižních ocenění udělených jak jednotlivým publikacím, tak i celému nakladatelství, rostoucí počet vydávaných knih, překlady některých našich titulů v zahraničí a především mnoho přímých ohlasů čtenářů ukazují, že si nakladatelství zvolilo správnou cestu.

Na našich www stránkách naleznete informace o vydaných či připravovaných titulech, na e-mailu libri@libri.cz přivítáme i vaše kritické komentáře a náměty na budoucí publikace, můžeme vám také pomoci kontaktovat autory našich publikací či zprostředkovat prodej práv, pokud zastupujeme autory i pro zahraničí.

Náš tým

PhDr. Karel Žaloudek - ředitel

Pavel Rajský - výroba, výtvarná a technická redakce

PhDr. Olga Čamková - redakce