Zákazník

Zákazníkem se stává každý, kdo vyplní objednávku na internetových stránkách eshop.libri.cz a odešle ji ke zpracování. Odesláním objednávky vyslovuje každý zákazník souhlas s těmito Podmínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem a vzniká právní vztah se všemi důsledky, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách a které předpokládá platný právní řád v případech těchto smluvních vztahů.

Zboží a ceny

U každého zboží je uveden název zboží, jeho popis a aktuální cena, která je konečná a její součástí je 10 % nebo 21 % DPH podle druhu zboží. 

Objednávka zboží

Objednávka vybraného zboží, učiněná vyplněním všech náležitostí objednávkového formuláře v internetovém obchodě www.libri.cz, www.knihy-levne.cz, a její odesláním, je závazná. Takto odeslaná objednávka je podle § 53 Občanského zákona smlova uzavřená pomocí prostředků ke komunikaci na dálku. Kupující má právo od objednávky odstoupit během čtrnáctidenní ochranné lhůty dle Občanského zákoníku. Zákazník je povinen zrušení objednávky oznámit bez zbytečných odkladů dodavateli. Potvrzení o přijetí objednávky bude dodavatelem zasláno na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce.

Platba zboží

Způsob úhrady zboží si zvolí zákazník v objednávce z variant, které mu budou nabídnuty.

Náklady na dopravu zboží

Cena poštovného bude uvedena přímo v objednávce /pro zákazníky z ČR/, pro objednávky ze zahraničí bude poštovné sděleno dodatečně e-mailem. Poštovné v rámci ČR činí 125,- Kč za zásilku (Balík do ruky). Poštovné při dodání „Balík do balíkovny“ činí 105,- Kč za zásilku. Při objednávce v hodnotě vyšší než 2500,- Kč včetně DPH se poštovné neúčtuje.

Balení a doručování zásilek

Objednané zboží bude zákazníkovi dodáno obvykle do 3 dnů jako „Balík do ruky" nebo„Balík do balíkovny" prostřednictvím České pošty, s. p. V případě nepřítomnosti zákazníka na adrese uvedené v objednávce bude balík uložen na poště po dobu 7 dnů. Termín vyzvednutí v Balíkovně je 7 dní, úložní dobu lze prodloužit na 15 dní.

Vrácení zásilky

Kupující má právo od objednávky odstoupit během čtrnáctidenní ochranné lhůty dle Občanského zákoníku. Zákazník je povinen zrušení objednávky oznámit bez zbytečných odkladů dodavateli a zboží doručit zpět na adresu Libri, spol. s r.o., Neklanova 27, 128 00  Praha 2. Cenu zboží dodavatel vrátí zákazníkovi na bankovní účet, jehož číslo zákazník dodavateli sdělí písemně na e-mailovou adresu: libri@libri.cz.

Nákup e-knih

Soubory s elektronickými knihami jsou připraveny ke stažení v příloze produktu. Soubory jsou uloženy v archivech RAR a jsou opatřeny heslem.

Heslo bude zákazníkovi zasláno po obdržení platby na bankovní účet LIBRI, spol. s.r.o. č. 24901081/0100 pod variabilním symbolem, který je uveden v objednávce.

Reklamační řád

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně v souladu s platným Občanským zákoníkem. 
Vadné výtisky vyměňujeme obratem po jejich doručení na adresu kanceláří LIBRI (Neklanova 27, 128 00 Praha 2). V případě, že je daný titul již vyprodaný, vrací se zákazníkovi po předložení dokladu o nákupu knih(y) zaplacená částka na místě v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet.

Odstoupení dodavatele od smlouvy

Dodavatel smí odstoupit od smlouvy v případě nedostupnosti zboží. Dodavatel musí vždy před odstoupením kontaktovat zákazníka.

Odstoupení zákazníka od smlouvy

Podle § 53 Občanského zákoníku má každý zákazník právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Cookies

V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení uživatele cookies. Pro služby třetích stran (Heureka).