STÁTY A JEJICH PŘEDSTAVITELÉ

František Honzák - Marek Pečenka
INTERNETOVÁ DATABÁZE

vychází ze IV. vydání této úspěšné encyklopedie. V současné době připravujeme aktualizaci databáze (údajů o jednotlivých státních útvarech i seznamu panovníků, vládců a prezidentů) ke stavu z konce roku 2002 a také rozšíření textové podoby o vlajky a stručné mapky.

v knižní podobě vydalo

NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 1998

Jazyková redakce Soběslav Fürst

ISBN 80-85983-45-1

Současné mezinárodně uznávané státy a státní útvary 20. století včetně zaniklých, koloniálních, sporných, okupovaných, separatistických a dalších území s tabulkami představitelů.
Vydalo nakladatelství LIBRI 1998 | převod na Internet © Jana Honzáková, připomínky k obsahu mailujte redakci.