Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

MAREK Jan - český indolog a íránista

* 31. 8. 1931 Praha

Studoval hindskou a urdskou filologii u doc. V. Pořízky a perštinu u prof. J. Rypky 1950-55 na Filozofické fakultě UK, vědeckou aspiranturu (urdská literatura) absolvoval 1955-58 u prof. O. Pertolda v Orientálním ústavu ČSAV, postgraduálně studoval v Indii na univerzitách v Dillí a Alígarhu (1959-60). V letech 1958-90 pracoval v odd. jižní a jihovýchodní Asie OÚ ČSAV. Externě vyučoval v kursech hindštiny a perštiny na Jazykové škole v Praze, na UK přednášel urdskou literaturu, perštinu a středověké indické dějiny. Od října 1990 působil na Indologickém ústavu UK, 1992 se habilitoval pro dějiny a kulturu muslimské Indie a Pákistánu.

Zabýval se urdskou a indoperskou literaturou, dějinami indoislámské kultury a moderní historií jihoasijského subkontinentu se zaměřením na Pákistán a Bangladéš. Při krátkodobých studijních cestách opakovaně pracoval na univerzitách v Indii, Pákistánu, Bangladéši a Afghánistánu. O kulturních dějinách těchto zemí uveřejnil dva cestopisy (také německy a rusky). Psal o poezii duchovního otce Pákistánu Muhammada Ikbála (disertace 1960, statě v zahraničních časopisech) a překládal jeho verše. Do češtiny přeložil ukázky z děl Míra Ammana, Abdurrahmána Džámího, Krišana Čandara, Faize Ahmada Faize aj. Je autorem hesel o urdské, balúčské a sindhské literatuře v různých literárních slovnících.

Od roku 1969 je členem Ghalib Academy, Dillí, od 1992 členem Iqbal Foundation Europe. Je nositelem medailí pákistánské vlády a Paňdžábské univerzity (1977), 1983 mu byla udělena medaile maďarské orientalistické společnosti Körösi Csomy. V letech 1965-81 byl předsedou pákistánského výboru Čs. společnosti pro mezinárodní styky, 1973-88 místopředsedou ČSO.

D.-k.: Perská cvičebnice, Praha 1955, 65 s.; (spoluaut., s H. Knížkovou a W. Formanem), The Jenghiz Khan Miniatures from the Court of Akbar the Great, Praha 1963, něm., Tschingis-Chan und sein Reich, Praha 1963, franc., L'empire de Gengis Khan dans la miniature mogole, Praha 1963; (s D. Zbavitelem), Dvakrát Pákistán, Praha 1964, něm., Zweimal Pakistan, Leipzig 1966, rusky Dva Pakistana, Moskva 1966; Po stopách sultánů a rádžů, Praha 1973, rusky Po sledam sultanov i radžej, Moskva 1987; Pákistán, Praha 1966; Bangladéšská lidová republika, Praha 1980; (spoluaut., s M. Krásou, M. Střídou, J. Filipským, C. Markovou), Indický subkontinent, Praha 1980; (s V. Benešem), Pákistán, Praha 1983; Islámská republika Pákistán, Praha 1983; (s R. Mrázkem a kol.), Armáda a moc v jižní a jihovýchodní Asii, Praha 1983; Afghánská demokratická republika, Praha 1986; (s J. Pantůčkovou), Afghánistán, Praha 1986.

PŘEKLADY: Abdurrahmán Džámí: Jarní zahrada, Praha 1957; Krišan Čandar: Úplňková noc a jiné povídky, Praha 1957; Mír Amman Dihlaví: Příběhy čtyř dervíšů, Praha 1963; Faiz Ahmad Faiz: Žalující obraz, Praha 1961; Muhammad Ikbál: Poselství z Východu, Praha 1960; Muhammad Ikbál: Hlas karavanního zvonku, Praha 1977; Mortimer Wheeler: Civilizace údolí Indu, Praha 1973; (spoluaut.), Francis Robinson: Svět islámu, Praha 1996: 22-71.

D.-č./sb.: Muhammad Ikbál, NO 10 (1955): 141-142; Amír Mucizzí. Einige Verse im Vergleich zweier Traditionen, ArOr 24 (1956): 252-271; Měnová reforma v Indii, NO 12 (1957): 48; The Date of Muhammad Iqbal's Birth, ArOr 26 (1958): 617-620; Povídka v nové urdské literatuře, NO 13 (1958): 135-137; Faiz a jeho poezie, Světová literatura (1958), 6: 245-248; Studies of Modern Indian Languages in Czechoslovakia, Delhi Times 5. 7. 1959; Indian Studies in Czechoslovakia, Czechoslovakia 6/2, New Delhi 1960: 11, 23; Čekoslovákijá mén urdú [Urdština v Československu], Hamárí zabán 19/5, Alígarh 1960, 1-2, 15; Ček zabán mén díván-e Ghálib ká tardžuma [Překlad Ghálibova dívánu do češtiny], Urdú'e mucallá 1/1, Dillí 1960, 156-160; (s Kamilem Bednářem), Muhammad Ikbál, NO 15 (1960): 17; Československý průmyslový závod v Indii, ibid.: 171-172; Urdské novinářství v Indii, NO 16 (1961): 27-28; Akbar Veliký - panovník reformátor, ibid.: 158-160; Čekoslovákijá mén bháratíj bhášáó ká adhjajan [Studium indických jazyků v Československu], Áváz Hindí Daily 23. 4. 1961; Islamic Studies in Czechoslovakia, Journal of the Pakistan Historical Society 10 (1962), 4: 303-311; Urdská literatura, in: Dějiny literatur Asie a Afriky IV, Praha 1962: 143-160; Perská literatura v Indii, in: Jan Rypka a kol., Dějiny perské a tádžické literatury, 2. vyd., Praha 1963: 519-538, 719-723, angl., Persian Literature in India, in: Jan Rypka a kol., History of Iranian Literature, Dordrecht 1968: 711-734, 832-838; Mughal Miniatures as a Source of History, Journal of the Pakistan Historical Society 11 (1963), 3: 195-207; (s T. Pokorou), Asian Studies in Czechoslovakia, Journal of Asian Studies (Berkeley) 22 (1963), 3: 357-366; Stav orientalistických hesel v Příručním slovníku naučném, in: Orientalistický sborník, Bratislava 1963: 28-31; (s H. Knížkovou), Indické miniatury k rukopisu Rašíduddínovy historie Džámicu't-tavárích v teheránské císařské knihovně, in: ibid.: 91-93; Mezi hindštinou a urdštinou není rozdíl? NO 19 (1964): 51-52; V pákistánské cementárně a textilce, ibid.: 56-57; Balúčské kárézy a hliněné domky, ibid.: 85-87; O pákistánské kuchyni, ibid.: 240-242; V horách Balúčistánu, Lidé a země 13 (1964): 58-61; Hinduismus a islám, in: Bozi, bráhmani, lidé, Praha 1964: 136-149; rusky Induizm i islam, in: Bogi, brachmany, ljudi, Moskva 1969: 213-234; Islámábád, hlavní město Pákistánu, Lidé a země 14 (1965): 214-220; Studies in Indian Languages and Literatures at Prague I.: Sanskrit, Hindi and Urdu, Mahfil (Chicago) 2 (1966), 4: 31-39; Obyvatelstvo, jazyky a náboženství Kašmíru, NO 21 (1966): 10-13; Notes on Some Social Ideas in Iqbal's Book of Eternity, in: Yadname Jan Rypka, Praha 1967, 237-244; Pákistán a Indie po taškentské konferenci, NO 22 (1967): 100-103; Islamabad - the Future Capital of Pakistan, NOB (1967), 3: 72-75; Shakir Ali, ibid., 4: 112-114; History of Islamic Studies in Czechoslovakia, Evening Star, Karachi 9. 5. 1967; O hradu královny Padminí, Pionýrské noviny 17/6, 1967: 5; U emíra z Bahávalpuru, Lidé a země 17 (1968): 352-357; Socialist Ideas in the Poetry of Muhammad Iqbal, Studies in Islam (Delhi) 5 (1968), 2-3: 167-179; Feudalismus v Indii, in: Dějiny středověku, Praha 1968: 33-50; Mirzá Ghálib kí fársí šácirí. Čand taasurát [Perská poezie Mírzy Gháliba. Několik dojmů], Urdú-e mucallá 10, Delhi 1969: 118-126; Nové pákistánské přístavy, Lidé a země 18 (1969): 138-140; Džantar Mantar, NO 24 (1969): 56 + příl.; Bará din pod girlandami, Lidová demokracie 24. 12. 1969; Pákistánská krize, NO 24 (1969): 314-317; Vztahy Indie a Pákistánu po taškentské konferenci, Zprávy ČSO 8 (1970), 1: 26-30; Tužka ráže 7. 65, Lidová demokracie 14. 3. 1970; Gandhi's Impact on Modern Urdu Literature, in: Gandhi in the Modern Context, Praha 1970: 70-79; Notes on Ghalib's Persian Poetry, in: International Ghalib Seminar, New Delhi 1970: 40-46; Setkání s učením Prorokovým, Ženy pod závojem, Za Velkých Mughalů, in: Moudrost a umění starých Indů, Praha 1971: 241-280; Perceptions of International Politics, in: Hafeez Malik (ed.), Iqbal, Poet-Philosopher of Pakistan, New York 1971: 159-173; Zabíječ milionů, Lidová demokracie 6. 1. 1971; Emírův hrad v poušti, Lidová demokracie 30. 1. 1971; Maso s medem, Lidová demokracie 14. 4. 1971; Pákistán 1971, NO 26 (1971): 185-188; Poslední představitel perské literární tradice v Indii (Ghálib), ibid.: 208-211; Katastrofa století, Lidé a země 20 (1971): 69-70; Spor o vodu z Gangy, ibid.: 262-265; Co se jí v Pákistánu, ibid.: 366; Bangladéš - Bengálská země, Lidé a země 21 (1972): 161-167; Kouzelné přístroje mahárádži Džajsinha, ibid.: 413-416; (spoluaut.), Subkontinent v pohybu, NO 27 (1972): 97-104; Setkání s Dhákou, ibid.: 136-137; Šíitské pašije, ibid.: 216-221; Džaisalmér - poklad pouště, Lidová demokracie 12. 8. 1972; Jak se vymítá ďábel Balísan a Talísan, NO 28 (1973): 6-11; Kluci a holky z Karáčí, ibid.: 56-57; Pavitr Gangádžal, ibid.: 88-89; Sultánská nádrž Hauz Chás, ibid.: 215-216; Pákistán bez Východního Bengálska, ibid.: 229-233; V nejstarším indickém národním parku, Věda a život 6, Brno 1973: 326-330; Profesor Achtar vdává dceru, Lidé a země 22 (1973): 562-565; Sadždžád Zahír a pokrokové hnutí indických spisovatelů, NO 29 (1974): 24-25; Sindhské národní hnutí v Pákistánu, ibid.: 37-41; Tajná válka Spojených států v Laosu, ibid.: 107-109; Pákistánský malíř Šákir Alí, ibid.: 119-120; Manilský pakt proti jihovýchodní Asii, ibid.: 292-295; Jawaharlal Nehru and the Principle of Secularism in Indian Politics, in: Jawaharlal Nehru, A Political Leader, Praha 1974: 4-25; Národnostní hnutí v Pákistánu, in: Kapitoly z dějin asijského nacionalismu, Praha 1974: 273-329; Septuagenarian Vincenc Pořízka, ArOr 43 (1975): 353-358; (s C. Markovou), Na pomoc pedagogické praxi. Jižní Asie, NO 30 (1975): 53-58; Džaváharlál Néhrú a zásada sekularismu v indické politice, ibid.: 82-86; Moderní malíři Bangladéše, ibid.: 141-142; Sádikain a Guldží, dva pákistánští malíři, ibid.: 243-246; Zahíruddín Muhammad Bábur, básník na trůně dillíských sultánů, NO 31 (1976): 4-7; Sádikain a dnešek, ibid.: 62 + obálka; Amír Chusrau z Dillí - symbol kulturní jednoty Indie, ibid.: 135-137; Čínská lidová republika a Bangladéš, ibid.: 161-166; Čínská lidová republika a Pákistán, ibid.: 193-197; Muhammad Alí Džinnáh (1876-1948), ibid.: 268-271; Muhammad Iqbál and Pablo Neruda, Pakistan Times, Lahore 4. 12. 1977; Thatta, metropole sindhské pouště, Lidé a země 26 (1977): 152-156; Bangladéš bez šejcha Mudžíba, NO 32 (1977): 74-80; Pakistán po volbách 1977, ibid.: 168-172; Muhammad Ikbál, básník revolučního romantismu (ke 100. výročí narození), ibid.: 272-276; A Note on Allama Muhammad Iqbal, Oriental College Magazine 53, Lahore 1977: 25-27; Pákistán - politicko-ekonomické poměry, Tvorba (1978), 10; Bangladéš - politicko-ekonomické poměry, Tvorba (1978), 11; Islamábád, hlavní město Pákistánu, Lidé a země 28 (1979): 320-321; Volby v Bangladéši, NO 34 (1979): 168-171; Islámské zákony v Pákistánu, ibid.: 232-235; Uznání čs. orientalistice, ibid.: 246-247; Vývoj pákistánské armády po dosažení nezávislosti (Armáda a politická moc v Pákistánu I.), ibid.: 292-295; Al-fikr al-idžtimácí 'ina Muhammad Iqbál [Sociální ideje M. Iqbála], Fikrun wa Fann 16/32, München, Bern 1979, 70-82; Social and Economic Changes in Pakistan in the 70s, in: Studies on Contemporary Problems of the Indian Subcontinent, Budapest 1979: 93-108; Muhammad Iqbal's Social Ideas, in: Iqbal and Europe, Bern 1980: 67-85; Muhammad Iqbal and Pablo Neruda, in: Iqbal Commemorative Volume, New Delhi 1980: 301-308; Concepts of Muslim Nationalism in Pakistan, in: Nationalism in the Countries of Asia and Africa, Praha 1980: 156-159; Vojenský režim v letech 1959-1962 (Armáda a politická moc v Pákistánu II.), NO 35 (1980): 13-16; Paštunové, Patháni, Pachtunistán, ibid.: 247-249; Karákóramská silnice z Číny do Pákistánu, ibid.: 264-268; Nehru's Concept of Secular Democracy, in: Nehru - His Work and Relevance, Praha 1981: 73-88; Aš-šicr al-urdú al-mucásir: tasvíru'l-wáqici fí šicri Faiz Ahmad Faiz [Soudobá urdská poezie: obraz skutečnosti ve verších F. A. Faize], Fikrun wa Fann 18/36, Bern 1981: 22-29; Charakteristika sociálně politického vývoje v jihoasijských zemích 1981, Zprávy ČSO 19/1, Praha 1981: 9-11; Dari Poetry in Czechoslovakia, New Kabul Times 4. 2. 1981; Obrazy indického malíře na zápalkách ze Sušice, NO 36 (1981): 80-83; Miján Fakírulláh z Džalálábádu, afghánský filozof a spisovatel, ibid.: 181-183; Dva soudobí malíři z Pákistánu, ibid.: 227; Tajemný svět mughalských zahrad, Květy 31, 1, 8. 1. 1981: 18-19; Ambér, NO 38 (1983): 135-137; Die Darstellung der Realität in der Urdu Dichtung von Faiz Ahmad Faiz, in: Die Vorstellung vom Schicksal und die Darstellung der Wirklichkeit in der zeitgenössischen Literatur islamischer Länder, Bern 1983: 153-167; Progressive Traditions in Contemporary Urdu Literature of Pakistan, in: Theoretical Problems of Asian and African Literatures, Bratislava 1983: 219-226; Politická úloha pákistánské armády, in: Armáda a moc v zemích jižní a jihovýchodní Asie, Praha 1983: 17-26, 46-55, 80-85, 116-127, 152-155, 175-182, 203-205; The Impact of Islamic Culture on Urdu Drama, Die Welt des Islams N. S. 23-24, Leiden 1984: 117-128; Czech Indologist Vincenc Pořízka, ArOr 52 (1984): 78-79; Neklid v Pákistánu, NO 39 (1984): 4-8; Oblastní spolupráce zemí jižní Asie, ibid.: 33-34; Malta - brána Orientu, ibid.: 40-43; Kábul není most ze slámy, ibid.: 168-171; Kaligrafie v Indii, ibid.: 308-311 + obálka; Faiz Ahmad Faiz (1911-1984), básník pákistánského lidu, NO 40 (1985): 273-276; Historické kořeny konfliktu mezi Afghánistánem a Pákistánem, Vědecká zasedání a zprávy z výzkumu 2, Praha 1985: 30-34; Indian Muslim Opposition Against Islamic Nationalism in South Asia, Studia Orientalia Pragensia 15, Praha 1985: 156-159; Bachčisaraj, sídlo krymských chánů, NO 41 (1986): 311-314; Přehled moderních dějin Afghánistánu, NO 42 (1987): 68-72, 103-106, 135-138; Dr. Vilém Gampert 1902-1987, ibid.: 183; Profesor Moriz Winternitz 1864-1937, ibid.: 309-312; Ideologické aspekty vzniku Pákistánu, Od islámského socialismu k vojenské diktatuře, in: J. Muzikář a kol.: Islám v politice, Praha 1987: 72-80, 138-143; Pákistán bez generála Haka, NO 43 (1988): 266-270; doslov ke knize J. Skřivánek: Za krásami Indie, 2. vyd., Praha 1988: 171-174; Bénazír Bhuttová, první premiérka muslimské země, NO 44 (1989): 168-170; Politika národního usmíření v Afghánistánu, ibid.: 195-199; Reakce indických muslimů na zesilování britské koloniální nadvlády a islámský modernismus, Chalífátské hnutí v Indii, Vývoj islámského myšlení v Indii, Cháksárské hnutí v Indii, in: J. Muzikář a kol.: Zápas o novodobý stát v islámském světě, Praha 1989: 114-120, 166-167, 215-224; Bidžápur - město Spravedlivých králů, NO 45 (1990): 183-186; Je-li kde na světě ráj. Spor o Kašmír, Svet 26, Bratislava 1990: 15-16; Movement for the Restoration of Democracy in Pakistan, in: Yadnama in memoria di Alessandro Bausani, Vol. I. Islamistica, Roma 1991: 259-265; Kupte si tank, NO 47 (1992): 152-154; Profesor Otto Stein, významný pražský indolog (1893-1942), ibid.: 193-195; Córdoba - Mekka Západu, NO 48 (1993): 167-170; Islámské fotomalby Amdžada Ahmada, ibid.: 312-314; Bénazír Bhuttová - premiérka s gazelíma očima, NO 49 (1994): 188-191; Slavík ze zahrady budoucnosti (Mirza Ghalib), Bulletin Sdružení přátel Indie 1, 5, Praha 1994: 1 a 3; Paláce a mešity indických sultánů, Bulletin Sdružení přátel Indie 1, 10, Praha 1994: 3-4; Islam in the Politics of Pakistan, North-South Relations: The Influence of Islam, Study Papers 4, Institute of International Relations, Praha 1994: 35-38; vysvětlivky ke knize Salman Rushdie: Děti půlnoci (přel. P. Dominik), Praha 1995: 686-697; Paláce, mešity a mauzolea indických sultánů, NO 50 (1995): 150-154; Tálebáni a ti druzí. Skončí boje pod afghánskými horami? ibid.: 163-167; Vlna násilí v pákistánském Karáčí, ibid.: 208-210; Indičtí fakíři a dervíši, ibid.: 372-376; The Teaching of Urdu in a Small European Country (Czech Republic), The Annual of Urdu Studies 10, Wisconsin 1995: 192-196; Social Change in Modern Urdu Drama, in: J. C. Bürgel and S. Guth (ed.), Gesellschaftlicher Umbruch und Historie im zeitgenossischen Drama der islamischen Welt, Beirut 1995, 191-203.

PŘEKLADY: Džóš Malíhábádí: Venkovský trh v létě, NO 8 (1953): 72; Krišan Čandar: Metař Kálú, NO 10 (1955): 37-40; (s V. Kubíčkovou), M. Ikbál: Zkouška NO 11 (1956): 9; (s Kamilem Bednářem), Hudá, píseň hidžázských velbloudářů NO 15 (1960): 128; (s K. Bednářem), Faiz Ahmad Faiz: Ráno ve vězení, Večer ve vězení, Ó zastav se, mé srdce neklidné! NO 14 (1959): 94; (s Kamilem Bednářem), Faiz Ahmad Faiz, Poslední dopis, Přišli, Nepustím pero, nenechám psaní, NO 16 (1961): 16; S. H. Manto: Tóba Ték Sinh. Černé kalhoty, NO 26 (1971), 9: příl.; Sadždžád Zahír: Příběh ze života, NO 29 (1974): 26-27; S. H. Manto: Nová ústava, NO 30 (1975), 5: příl.; Z. M. Bábur: Paměti Velkého Mughala, NO 31 (1976), 1-3: příl.; Amír Chusrau: Poklady vítězství, NO 31 (1976): 138-139; Z veršů M. Ikbála, NO 32 (1977): 27; Dva gazely M. Ikbála, ibid.: 52-53; M. Ikbál: Obraz bolesti, ibid.: 131; M. Ikbál: Čtyřverší, Vodotrysk, Přelétavý milenec, Gazel, Paprsek naděje, Zkouška, ibid.: 176, 182-183, 186, 189; Faiz Ahmad Faiz: Ten den, kdy přijde smrt, Zajatci lásky, NO 40 (1985): 272, 276; Zahíruddín Muhammad Bábur: Přednosti Hindustánu, Bulletin Sdružení přátel Indie 2 (1995), 6: 3-4; Kásimí, Ahmad Nadím: Divoška, NO 50 (1995), zvláštní číslo: Antologie z literatur jižní Asie: 2-4.

(A)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka