Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

Jmenný rejstřík podle oborů

Afrikanistika * Amerikanistika * Arabistika * Armenistika * Asyriologie * Austronesistika * Barmanistika * Biblistika * Egyptologie * Filipinistika * Filozofie východních zemí * Geografie východních zemí * Gruzinologie * Hebraistika * Chetitologie * Iberoamerikanistika * Indoevropeistika * Indologie * Indonesistika * Íranistika * Islamistika * Japanologie * Judaistika * Khmeristika * Koreanistika * Kurdologie * Mongolistika * Orientální a egyptská archeologie * Orientalistika * Osmanistika * Romistika * Rozvojové země * Semitologie * Sinologie * Sumerologie * Tibetanistika * Turkologie * Umění Orientu * Vietnamistika


zpět na obsah


Afrikanistika

Bertoncini-Zúbková, Elena
Foit, František Vladimír
Haunerová, Magdalena
Herold, Erich
Holas, Bohumil
Holub, Emil
Holý, Ladislav
Hrbek, Ivan
Hromník, Cyril Andrew
Hulec, Otakar
Jeřábková, Věra
Jiroušková, Jana
Kandert, Josef
Kandertová, Olga
Klíma, Vladimír
Kořínek, Jan
Kropáček, Luboš
Paclt, Čeněk
Pařízek, Ladislav Mikeš
Pawliková-Vilhanová, Viera
Petráček, Karel
Poláček, Josef
Poláček, Zdeněk .
Prutký, Václav Remedius
Rasmussenová, Nelly
Růžička, Karel F.
Skalník, Petr Josef Karel
Skalníková, Olga
Slavíková, Magdalena viz Haunerová, Magdalena
Slavíková, Zdenka
Skřivan, Aleš
Šebesta, Pavel Jáchym
Veselý, Rudolf
Votrubec, Ctibor
Wokoun, Alois
Wolf, Josef
Zemánek, Petr

Nahoru

Amerikanistika viz Iberoamerikanistika

Nahoru

Arabistika

Bahbouh, Charif
Bacher, Wilhelm
Bakoš, Ján
Derčík, Ján Nepomuk
Drozdík, Ladislav
Dvořák, Rudolf
Entlicher, Jindřich
Fait, Emanuel
Fleissig, Jiří
Gella, Július
Glaser, Eduard
Gombár, Eduard
Grünert, Max
Hrbek, Ivan
Karabaček, Joseph von
Keller, Karel
Kollár, Ján
Košut, Jaromír Břetislav
Mendel, Miloš
Mrkos, Josef
Musil, Alois
Muzikář, Josef
Novák, Vlastimil
Nykl, Alois Richard
Oliverius, Jaroslav
Ondráš, František
Pantůček, Svetozár
Pantůčková, Jitka
Pauliny, Ján
Petráček, Karel
Růžička, Rudolf
Sorby, Karol
Šafář, Karel
Štěpková, Jarmila
Tauer, Felix
Veselý, Rudolf
Zemánek, Petr

Nahoru

Armenistika

Jedlička, Jaromír
Koudelka, Alois
Křikavová Adéla
Motalová, Ludmila

Nahoru

Asyriologie

Černý, Ladislav
Dvořák, Rudolf
Hazuka, Václav
Hrozný, Bedřich
Hruška, Blahoslav
Klíma, Josef
Kmoško, Michal
Mahler, Eduard
Matouš, Lubor
Nováková, Nea
Pečírková, Jana
Prášek, Justin Václav
Prosecký, Jiří
Slabý, Josef
Souček, Vladimír
Součková, Jana
Soudský, Bohumil

Nahoru

Austronesistika

Altmann, Gabriel
Krupa, Viktor

Nahoru

Barmanistika

Bečka, Jan
Bečková, Dagmar
Minn Latt Yekháun, Maung

Nahoru

Biblistika

Bič, Miloš
Daněk, Slavomil Ctibor
Derčík, Ján Nepomuk
Dus, Jan
Dvořák, Rudolf
Heller, Jan
Kasanický, Adam
Kubáč, Vladimír
Mánek, Jindřich
Mlčoch, Melichar
Musil, Alois
Nosek, Bedřich
Sázava, Zdeněk
Sedláček, Jaroslav
Segert, Stanislav
Slabý, Josef
Somosi, Ján

Nahoru

Egyptologie

Bareš, Ladislav
Černý, Jaroslav
Červíček, Pavel
Dvořák, Rudolf
Charvát, Petr
Kminek-Szedlo, Giovanni
Lexa, František
Mahler, Eduard
Pálfi, Ján
Slabý, Josef
Strouhal, Eugen
Váhala, František
Vachala, Břetislav
Verner, Miroslav
Vilímková, Milada
Žába, Zbyněk
(Viz též Orientální a egyptská archeologie)

Nahoru

Filipinistika

Blumentritt, Fedinand
Genzor, Jozef
Kamel, Georg Josef
Klein, Pavel

Nahoru

Filozofie východních zemí

Bondy, Egon
Zahradník, Vladimír

Nahoru

Geografie východních zemí

Marková, Cyrila
Střída, Miroslav
Tomaschek, Wilhelm
Votrubec, Ctibor

Nahoru

Gruzinologie

Jedlička, Jaromír
Koudelka, Alois
Křikavová, Adéla

Nahoru

Hebraistika

Aurogallus, Matouš
Bacher, Wilhelm
Bakoš, Ján
Bel, Matej
Brody, Heinrich Chajjim
Černý, Ladislav
Dukes, Leopold
Dvořák, Rudolf
Ertel, Ján Bohumír
Fabricius, Ján
Horňanský, Aladár
Hrabský, Ján
Jeiteles, Baruch
Jeiteles, Juda
Kämpf (Kaempf), Saul Isaak
z Kaménka, Mikuláš Albert
Kaposi, Samuel
Kasanický, Adam
Kmoško, Michal
Kubáč, Vladimír
Kutscher, Eduard Jecheykel
Landau, Moses Israel
Lieben, Koppelman
Lieben, Salomon Hugo
Mánek, Jindřich
Mlčoch, Melichar
Muneles, Otto
Nosek, Bedřich
Oliverius, Jaroslav
Pukanský, Vojtech
Rapoport, Šelomo Jehuda
Růžička, Rudolf
Sadek, Vladimír
Sachs, Michael
Sázava, Zdeněk
Segert, Stanislav
Schreier, Norbert
Somosi, Ján
Stanislaides, Daniel

Nahoru

Chetitologie

Čihař, Václav
Hrozný, Bedřich
Klíma, Josef
Souček, Vladimír
Součková, Jana
Soudský, Bohumil

Nahoru

Iberoamerikanistika

Baďura, Bohumil
Baďurová, Monika
Barteček, Ivo
Bělič, Oldřich
Berchtold, Bedřich Všemír
Binková, Simona
Bouček, Jaroslav
Dubovický, Ivan
Dubský, Josef
Dvořáková, Vladimíra
Enis, Tadeáš
Frič, Alberto Vojtěch
Fritz, Samuel
Haenke, Tadeus
Hampl, Zdeněk
Havlíková, Marie
Hodoušek, Eduard
Housková, Anna
Hrbata, František
Chalupa, Jiří
Charvátová, Anežka
Ingriš, Eduard
Janota, Otokar Jindřich
Jungbauer, Radomír
Kalista, Zdeněk
Kandertová, Olga
Kašpar, Oldřich
Keller, Ignác Xaver
Kisch, Egon Erwin
Klápšťová, Kateřina
Klíma, Jan
Kováč, Milan
Krajčír, Carl
Kunc, Jiří
Kybal, Vlastimil
Lidmilová, Pavla
Link, Václav
Loukotka, Čestmír
Mikan, Johan Christian
Mištinová, Anna
Nálevka, Vladimír
Neumann, Josef
Novotný, Jiří
Odložilík, Otakar
Opatrný, Josef
Paucke, Florian
Polišenský, Josef
Roedl, Bohumír
Sealsfield, Charles
Skřivan, Aleš
Steffel, Matěj
Steinhöffer, Jan
Strobach, Augustin
Šolc, Václav
Šouša, Jiří
Štěpánek, Pavel
Štolba, Josef
Tichý, Oldřich
Tirsch, Ignác
Uhlíř, Kamil
Uličný, Miloslav
Vebr, Lubomír
Vráz, Enrique Stanko
Vrhel, František
Vydrová, Hedvika
Zavadil, Bohumil
Zelený, Mnislav
Žbirková, Simona

Nahoru

Indoevropeistika

Baudiš, Josef
Čihař, Václav
Fait, Emanuel
Ludwig, Alfred
Schleicher, August
Šercl, Čeněk
Vaníček, Alois
Zgusta, Ladislav
Zubatý, Josef

Nahoru

Indologie

Ansáríová, Dagmar viz Marková-Ansáríová, Dagmar
Baudiš, Josef
Čupr, František
Dostálek, Ctibor
Feistmantel, Otakar
Fic, Victor Miroslav
Filipský, Jan
Fišer, Ivo
Franke, Emil
Friš, Oldřich
Gail, Adalbert
Gampert, Vilém
Ganguliová, Milada
Hájek, Lubor
Harzerová-Clearová, Edeltraud
Havlíčková, Světlana
Herold, Erich
Holman, Jaroslav
Hujer, Oldřich
Hübschmannová, Milena
Jungmann, Antonín Jan
Jungmann, Josef
Klimtová, Zdenka
Knížková, Hana
Knotková-Čapková, Blanka
Kostić, Svetislav
Krása, Miloslav
Lesný, Vincenc
Ludwig, Alfred
Marek, Jan
Marková-Ansáríová, Dagmar
Merhaut, Boris
Merhautová, Eliška
Miltner, Vladimír
Nespital, Helmut
Novák, Ondřej
Panz, Adolf
Pertold, Otakar
Pilát, Jan
Pojar, Miloš
Pořízka, Vincenc
Pospíšilová-Volrábová, Dagmar
Poucha, Pavel
Preinhaelterová, Hana
Přikryl, Karel Ambrož Josef
Rácová Anna Schleicher, August
Skřivánek, Jaromír
Smékal, Odolen
Stein, Otto
Stoliczka, Ferdinand
Strnad, Jaroslav
Šercl, Čeněk
Tamaško, Štefan Ján
Vacek, Jaroslav
Vaníček, Alois
Vavroušková, Stanislava
Votýpka, Bedřich
Vyhnis, Čeněk
Werner, Karel
Winternitz, Moritz
Zbavitel, Dušan
Zubatý, Josef
Zvelebil, Kamil
Žižka, Aton

Nahoru

Indonesistika

Altmann, Gabriel
Dubovská, Zorica Marta
Jankovec, Milan
Mrázek, Rudolf
Oplt, Miroslav
Vaníčková, Eva

Nahoru

Íránistika

Aul, Josef
Baňák, Kamil
Bečka, Jiří
Borecký, Jaromír
Borecký, Miloš
Cejpek, Jiří
Duda, Herbert W.
Entlicher, Jindřich
Grünert, Max
Jahn, Karel
Klíma, Otakar
Košut, Jaromír Břetislav
Křikavová, Adéla
Kubíčková-Stivínová, Věra
Macúch, Rudolf
Marek, Jan
Mrkos, Josef
Panz, Adolf
Polak, Jakob Eduard
Prášek, Justin Václav
Rosenzweig, Vincenc
Rypka, Jan
Schlechta-Wssehrd, Ottokar Maria von
Štolbová, Eva
Štýbr, Josef
Tauer, Felix

Nahoru

Islamistika

Heller, Bernard
Hrbek, Ivan
Karabaček, Joseph von
Kmoško, Michal
Košut, Jaromír Břetislav
Křikavová, Adéla
Kubíčková-Stivínová, Věra
Mendel, Miloš
Müller, Zdeněk
Pauliny, Ján
Petráček, Karel
Procházka, Bohumil Amjad
Štěpková, Jarmila

Nahoru

Japanologie

Boháčková, Libuše
Endlicher, Štefan Ladislav
Fiala, Karel
Halászová, Věra
Hilská, Vlasta
Hloucha, Joe
Honcoopová, Helena
Horáková, Dita
Hrdička, Zdeněk
Hrdličková, Věnceslava
Janoš, Jiří
Jelínek, Jiří
Jelínková, Miriam
Kabeláčová, Káťa
Kopečná, Regina
Kraemerová, Alice
Krouský, Ivan
Kuťka, Karol
Líman, Antonín Václav
Macúchová, Klára
Neustupný, Jiří V.
Novák, Miroslav
Pfizmaier, August
Průšek, Jaroslav
Suchomel, Filip
Švarcová, Zdenka
Vasiljevová, Zdeňka
Winkelhöferová, Vlasta

Nahoru

Judaistika

Bacher, Wilhelm
Beer, Peter Perec
Brody, Heinrich Chajjim
Dukes, Leopold
Heller, Bernard
Hock, Simon
Jeiteles, Baruch
Jeiteles, Juda
Kämpf (Kaempf ), Saul Isaak
Landau, Moses Israel
Langer, Jiří
Lieben, Koppelman
Lieben, Solomon Hugo
Muneles, Otto
Nosek, Bedřich
Rapoport, Šelomo Jehuda
Sadek, Vladimír
Schreier, Norbert
Sachs, Michael
Somosi, Ján
Stanislaides, Daniel

Nahoru

Khmeristika

Šrám, Josef

Nahoru

Koreanistika

Bařinka, Jaroslav
Bušková, Marta
Genzor, Jozef
Gruberová, Ivana Marie
Honzák, František
Janoš, Jiří
Klöslová, Zdenka
Löwensteinová, Miriam
Pucek, Vladimír
Pultr, Alois
Růžová, Jiřina
Šrám, Josef
Vasiljev, Ivo

Nahoru

Kurdologie

Křikavová, Adéla

Nahoru

Mongolistika

Grollová, Ivana
Chaloupková, Lygžima
Jisl, Lumír
Kiripolská, Marta
Poucha, Josef
Šíma, Jiří
Vacek, Jaroslav
Železný, Teodor

Nahoru

Orientální a egyptská archeologie

Bareš, Ladislav
Bouzek, Jan
Černý, Jaroslav
Červíček, Pavel
Hrozný Bedřich
Charvát, Petr
Mahler, Eduard
Matoušová-Rajmová, Marie
Pálfi, Ján
Růžová, Jiřina
Slabý, Josef
Soudský, Bohumil
Strouhal, Eugen
Váhala, František
Vachala, Břetislav
Verner, Miroslav
Žába, Zbyněk

Nahoru

Orientalistika

Augst, Bedřich
Aul, Josef
Berchtold, Bedřich Všemír
Borecký, Jaromír
Bouček, Jaroslav
Brandejs, Josef
Durdík, Pavel
Dvořák, Rudolf
Eliášová, Markéta Barbora
Endlicher, Štefan Ladislav
Entlicher, Jindřich
Feistmantel, Ottokar
Frýd, Norbert
Grünert, Max
Hladík, Jaroslav
Hloucha, Joe
Kalista, Zdeněk
Klimtová, Zdenka
Kollár, Ján
Kořenský, Josef
Košut, Jaromír Břetislav
Krajčír, Carl
Krivoš, Vladimír
Kříž, Vladimír
Lajčiak, Ján
Machatschek, Fritz
Malý, Jaroslav, Josef
Mandelli, Dávid
Milan, Jan
Musil, Alois
Náprstek, Vojtěch
Nykl, Alois Richard
Paclt, Čeněk
Pfizmaier, August
Polák, Jaromír
Poláková, Květoslava
Purkyně, Jan Evangelista
Rybář, Petr
Římař, Jakub Josef
Sadílek, Tomáš
Schneider, Jan Edmund
Skřivan, Aleš
Stejskal, Václav
Šmíd, Emanuel
Šmíd, Karel
Thoma, Zdeněk
Tomaschek, Wilhelm
Vaněk, František Oldřich
Vráz, Enrique Stanko
Vyhlídal, Oldřich
Wesselski, Albert
Wünsch, Josef
Zgusta, Ladislav

Nahoru

Osmanistika

Horáček, Cyril
Kabrda, Josef
Kopčan, Vojtech
Malečková, Jitka
Matunák, Michal
Veselá, Zdeňka

Nahoru

(viz též Turkologie)

Nahoru

Romistika

Daniel, Bartoloměj
Davidová, Eva
Horváthová, Jana
Hübschmannová, Milena
Ješina, Josef
Kohout, Václav
Nečas, Ctibor
Puchmajer, Antonín Jaroslav
Rácová, Anna
Srb, Vladimír
Suchý, Jaroslav
Šebková, Hana
Štampach, František

Nahoru

Rozvojové země: ekonomika

Fárek, Jiří
Foltýn, Jaroslav Rudolf
Pantůčková, Jitka

Nahoru

Rozvojové země: politika

Fic, Victor Miroslav
Hauner, Milan L.
Jankovec, Miloslav
Jeřábková, Věra
Jungbauer, Radomír
Kovář, Jindřich
Ostrovská, Sylvia
Štěpanovský, Jiří

Nahoru

Semitologie

Bakoš, Ján
Bel, Matej
Derčík, Ján Nepomuk
Ertel, Ján Bohumír
Glaser, Eduard
Grohmann, Adolf
Hazuka, Václav
Höck, Franz
Jahn, Karel
Kämpf (Kaempf), Saul Isaak
z Kaménka, Mikuláš Albert
Kámory, Samuel
Kmoško, Michal
Lajčiak, Ján
Macúch, Rudolf
Mandelli, Dávid
Petráček, Karel
Růžička, Rudolf
Sedláček, Jaroslav
Segert, Stanislav
Šanda, Vojtech
Vaněk, František Oldřich
Zemánek, Petr

Nahoru

Sinologie

Ando, Vladimír
Bakešová, Ivana
Borotová, Lucie
Čarnogurská, Marina
Černá, Zlata
Doležalová, Anna
Doleželová-Velingerová, Milena
Dřínek, Vladislav
Dvořák, Rudolf
Endlicher, Štefan Ladislav
Fass, Josef
Gálik, Marián
Häringová, Jarmila
Heroldová-Šťovíčková, Dana
Heřman, Sáva
Heřmanová-Novotná, Zdenka
Hlavatý, Lukáš
Hrdlička, Zdeněk
Hrdličková, Věnceslava
Kalousková, Jarmila
Kalvodová, Dana
Kesner, Ladislav
Kolmaš, Josef
Král, Oldřich
Krebsová, Berta
Krivoš, Vladimír
Kubešová, Marcela
Liščák, Vladimír
Lomová, Olga
Noël, François
Palát, Augustin
Pfizmaier, August
Pokora, Timoteus
Průšek, Jaroslav
Rychterová, Eva
Slavíček, Karel
Słupski, Zbigniew
Šíma, Jiří
Švarný, Oldřich
Tomášek, Michal
Třísková, Hana
Vochala, Jaromír
Vochalová, Žu-Čen
Zempliner, Artur

Nahoru

Sumerologie

Černý, Ladislav
Hruška, Blahoslav
Charvát, Petr
Klíma, Josef
Kmoško, Michal
Matouš, Lubor
Prosecký, Jiří
Soudský, Bohumil

Nahoru

Tibetanistika

Chaloupková, Lygžima
Jisl, Lumír
Kolmaš, Josef
Nebesky-Wojkowitz, René Mario von
Poucha, Pavel
Sedláček, Kamil

Nahoru

Turkologie

Beše, Ján Karol
Blaškovič, Jozef
Celnarová, Xénia
Duda, Herbert W.
Dvořák, Rudolf
Grünert, Max
Höck, Franz
Hrabský, Ján
Hřebíček, Luděk
Jahn, Karel
Jisl, Lumír
Kabrda, Josef
Kopčan, Vojtech
Korabinský, Ján Matej
Košut, Jaromír Břetislav
Koudelka, Alois
Laně, Tomáš
Malečková, Jitka
Matunák, Michal
Pfizmaier, August
Repický, Ján
Rypka, Jan
Šafář, Karel
Tauer, Felix
Turková, Helena
Vambéry, Ármin
Veselá, Zdeňka
Zamrazilová-Jakmyr, Jitka

Nahoru

Umění Orientu (mj.)

Bařinka Jaroslav
Černá, Zlata
Forman, Bedřich
Forman, Werner
Hájek, Lubor
Honcoopová, Hana
Jisl, Lubomír
Chaloupka, David
Kalvodová, Dana
Knížková, Hana
Král, Oldřich
Kreissl, Rainer
Křikavová, Adéla
Pospíšilová, Dagmar
Rychterová, Eva
Skřivánek, Jaromír
Suchomel, Filip
Vilímková, Milada

Nahoru

Vietnamistika

Klinderová, Iva
Múčka, Ján
Müllerová, Petra
Vasiljev, Ivo

Nahoru


zpět na obsah