Taborb.jpg
372u-Tabor_a.jpg
Taborc.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TÁBOR

TÁBOR (Tábor) - silniční most

Z roku 1935 pochází železobetonový obloukový most 25 metrů nad hladinou Lužnice v 5% stoupání a v celkové délce 167 metrů. Za 4 miliony byl postaven za 16 měsíců, použití stavebních strojů bylo při jeho stavbě omezováno, aby se snížila nezaměstnanost. Na stavbě pracovalo 120-200 dělníků. Bylo spotřebováno 10 000 metrických centů železa. Takzvaný "chabý" oblouk spolupůsobí s mostovkou (tuhý trám). Most postavila firma ing. Brázdila a ing. Ješe za spolupráce architekta V. Slavíka a firmy ing. Hlaváček a ing. Müller.