372u_Tabor_c.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TÁBOR

TÁBOR (Tábor) - Harfový most

Poslední, ale dnes nejmarkantnější mostní stavbou, která stojí vlastně už mimo areál města, je velký zavěšený železobetonový most - někdy nazývaný také Harfový most - přes rybník Jordán. Dvě dvouproudové komunikace na železobetonových nosnících jsou zavěšeny na desítkách ocelových lan, která vybíhají z 60 metrů vysokého pylonu. Most je 220 metrů dlouhý a 22 metrů široký, jeho stavba byla dokončena v roce 1990. Přesný model mostu nalezneme v síni tradic města Tábora. Projekce i stavba mostu trvala asi 5 roků, náklady na jeho postavení pak byly 45 milionů korun. Protože rybník Jordán je zároveň nádrží pro čerpání pitné vody pro Tábor, vztahují se na most velmi přísná hygienická opatření. Také pylon, který měl být původně založen do dna rybníka, byl přenesen na jeho břeh. Městem Táborem na komunikaci Praha-České Budějovice projíždělo denně až 25 tisíc motorových vozidel, díky obchvatu s mostem se nejen zklidnilo jádro tohoto historického města, ale zkrátila se o celou půlhodinu i cesta.