Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŠTĚTÍ

ŠTĚTÍ (Litoměřice) - kombinovaný železniční, silniční a pěší most

Městeško Štětí bylo "vysazeno" v roce 1313 na pravém břehu Labe. Moderní most mezi Štětím a Hněvicemi přes Labe byl postaven především v souvislosti se stavbou Severočeských papíren. Původně sloužil pouze vlečce, pěším a příležitostnému příjezdu sanitek. Později však byl rozšířen o dva třímetrové pruhy po každé straně vlečky, takže dnes jde vlastně o most sdružený sloužící železnici a silnici. V podélném směru jde o spojitý nosník o pěti polích o rozpětí 45 metrů, 3 x 71 metrů a znovu 45 metrů. Most je patnáct metrů široký a jeho celková délka činí 326 metrů.