Stepanovice119.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŠTĚPÁNOVICE

ŠTĚPÁNOVICE (Třeboň) - silniční most

Obec Šťěpánovice leží mezi Třeboní a Jindřichovým Hradem. Nad výtokem z místního rybníka se klene dvouobloukový kamenný omítnutý most, na němž je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Po obou stranách mostu byly přistaveny železobetonové chodníky.