Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŠTĚPÁNOV

ŠTĚPÁNOV (Šumperk) - silniční most

Nový most, který překonává říčku Krupou, tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce se dvěma ocelovými obloukovými nosníky. Postaven byl v letech 1998-1999.