368u-Stahlavy.jpg
Stahlavy.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŠŤÁHLAVY

ŠŤÁHLAVY (Plzeň-jih) - silniční most

Obec Štáhlavy se rozkládá v údolí řeky Úslavy jen 10 km jihovýchodně od centra Plzně v Rydyňské vrchovině. Zdejší malebný tříobloukový kamenný most má výstupky nad půlvalcovým zakončením pilířů, které se zvedají až na parapet mostu oddělený vybíhající římsou. Před jedním z oblouků, který je v hlavním proudu řečiště, je na návodní straně dřevěný ledolam. Parapet vyzděný z lomového kamene je krytý