Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŠPINDLERŮV MLÝN

ŠPINDLERŮV MLÝN (Trutnov) - silniční most

Město leží v údolí při soutoku Labe s Dolským potokem. V jeho areálu je zajímavý železobetonový most s lomeným segmentovým obloukem a s dolní mostovkou z roku 1911, který by mohl být pro svůj příznačný tvar i jakýmsi symbolem Špindlerova Mlýna. Měl svého dřevěného předchůdce s mohutným roubeným pilířem uprostřed řečiště Labe, který pocházel z roku 1829. Toho zničila povodeň v roce 1897. Dnešní most má pěkné dřevěné zábradlí se 17 sloupky s výplní s motivem hrázdění. Mostní oblouk dosahuje v nejvyšším bodě výšky 3,65 metru.