366u-SirokaNiva.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŠIROKÁ NIVA

ŠIROKÁ NIVA (Bruntál) - silniční most

Obec leží na řece Opavě mezi Bruntálem a Vrbnem pod Pradědem. Zdejší most byl poničen povodněmi z konce 90. let 20. století. Proto brněnská firma Ing. A. Pechal vyprojektovala nový ocelový most, jehož spodní mostovka je nesena dvěma lomenými oblouky, což není tvar běžně obvyklý, ale působí esteticky velmi příjemně. Most spojuje komunikaci mezi Širokou Nivou a Skrbovicemi. Má rozpětí 30 metrů, vzepětí jediného oblouku je čtyřmetrové a je 8 metrů široký. Jeho vozovka se skládá z obrusné vrstvy, ze spojovacího postřiku, ochranné izolace s penetračním nátěrem a ze železobetonové desky. Celková tloušťka mostovky tak dosahuje 270 milimetrů. Dolní ocelový pás pod oblouky je 1,2 metru vysoký a působí - jako celá mostní stavba - velmi odolně. Pražská firma ATIKA postavila most za 9 měsíců v roce 1998 a celkové náklady stavby dosáhly pouhých 7 milionů Kč.