Sychrov2.jpg
Sychrov1.jpg
Sychrov3.jpg
364u-Sychrov.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SYCHROV

SYCHROV (Liberec) - patrový železniční viadukt

V seznamu českých obcí lze nalézt celkem 13 Sychrovů. Ale jen u Sychrova v severních Čechách na libereckém okrese (přibližně 12 km severozápadně od Turnova a 18 na jih od Liberce) je patrový kamenný železniční viadukt. Přesto je Sychrov známý spíše svým zámkem. Ten patřil francouzskému rodu Rohanů, jejichž větev se usadila v Čechách a kteří také zámek nechali v době romantismu přestavět do nynější novogotické podoby. V severních Čechách nalezneme i další kamenné mosty, které vesměs přežívají v dobrém technickém stavu. Sychrovský viadukt byl postaven v letech 1857-1859. Leží na pardubicko-liberecké (severojižní) dráze, která se stavěla ze dvou důvodů: první bylo zkrácení dopravy při přepravě strojů a dalších výrobků ze severních Čech do dalších míst tehdejší monarchie, druhý důvod pak byl strategický. Dráha měla spojit pevnosti Hradec Králové a Josefov s moravskou Olomoucí. Však také pouhých 7 let po dostavění viaduktu vypukla prusko-rakouská válka a nově postavená železnice hrála důležitou úlohu při přesunech vojenských útvarů, když od severu vpadly pruské jednotky do Čech i na Moravu. Trať prochází řadou obtížných úseků, které překonává pomocí 8 tunelů, z nichž nejdelší měří 635 metrů a nalezneme ho opět poblíž Sychrova. Samotný sychrovský viadukt je 32 metrů vysoký a jeho osm oblouků o rozpětí 9,5 metru se klene nad údolím Mohelky. Řada půlkruhových oblouků o celkové délce 120 metrů je vystavěna nad šesti níže položenými oblouky, které ovšem nejsou půlkruhové jako vrchní patro, ale stlačené. Viadukt je 11 metrů široký, jeho půdorys má zakřivení R = 386 metrů, přičemž orientace mostu je od jihovýchodu k severozápadu. Most leží přesně v kilometru 132.281 na trati Stará Paka-Liberec (dříve šlo o trať Pardubice-Zawidów). Přes viadukt probíhá jednak traťová kolej, avšak také částečně hodkovické zhlaví železniční stanice Sychrov jeho poslední výhybkou. Kamenná stavba zapadá do rámce půvabné krajiny lépe než studeně působící ocelové konstrukce. Uspořádání oblouků ve dvou řadách nad sebou (připomíná římské akvadukty) není u nás běžné.