Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SYCHOTÍN

SYCHOTÍN (Blansko) - silniční most

V obci Sychotín nalezneme most postavený částečně z cihel (zaklenutí), částečně z neopracovaného lomového kamene. Jeho segmentový oblouk má třímetrové rozpětí. Mostní komunikace nezjištěného stáří je ve velmi šikmém úhlu křížení s místní vodotečí, kterou překonává.