Sudkov116.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SUDKOV

SUDKOV (Šumperk) - silniční most

Obec Sudkov se nachází vlevo od hlavního silničního tahu Šumperk-Zábřeh. Most z roku 1922 přemosťuje říčku Desnou. Má rozpětí 19,30 metru, výška nivelety mostu nade dnem potoka je 3,9 metru, volná šířka mostu je 4,8 metru. Opěry jsou z prostého betonu, nosnou konstrukci tvoří dva železobetonové parapetní nosníky, nahoře zaoblené a 24 příčníků s náběhy, spřažené železobetonovou deskou. Přestože se jedná o velmi masivní konstrukci, povrchovou úpravou pohledových betonů na vtoku i výtoku se podařilo most opticky zeštíhlit.