030u-Brno-KralovoPole-lavka.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO-KRÁLOVO POLE

BRNO-KRÁLOVO POLE (Brno) - lávka pro pěší

Ocelová lávka byla postavena Chemontem v roce 1979 mezi Purkyňovou ulicí přes Hradeckou k Technoparku a dále do areálu Vysokého učení technického (VUT). Projektantem 60 metrů dlouhé a 4 metry široké komunikační stavby byl ing. J. Franc z brněnské pobočky Vítkovických železáren, který se svého úkolu zhostil za 3 měsíce. Rampy k Purkyňově ulici a ke studentským kolejím měly být původně točité, avšak z prostorových i finačních důvodů byly nahrazeny lomenými rampami. Podjezdní výška pod lávkou je 5 metrů, sklon mostovky přitom nesměl přesáhnout 14 promile. Při příjezdu do Brna ze severu představuje lávka dominantní pohledový prvek vedle výškové budovy děkanátů strojní a podnikatelské fakulty VUT. Projektant musel akceptovat i investorovu podmínku, kterou byla rezignace na schodové uspořádání ramp, ty totiž v zimním období vyžadují častý posyp. Úvahy o zastřešení lávky se nakonec nerealizovaly. Nosnou konstrukci lávky představuje rám z hladkých ocelových truhlíků. Obě stojky pilířů se stanovitě rozbíhají směrem dolů a vytvářejí dynamický, netradiční tvar. Střední pole má rozpětí 21,6 metru a konstrukce je 0,75 metru vysoká. Lávka má čtyřvrstvý ochranný nátěr a celkovou hmotnost 88 tun. Náklady na její postavení činily 1,32 milionu Kč. Lávka svými lomenými rampami i překonávaným výškovým rozdílem chodce (vysokoškolské studenty a pedagogy) rozhodně nijak nelákala. Mnoho z nich raději riskantně přecházelo rušnou komunikaci, kterou lávka překonává. Teprve vysoké oplocení tomu zabránilo.