Stribro3.jpg
Stribro_vez.jpg
Stribro_vez_detail.jpg
STribro2.jpg
Stribro1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

STŘÍBRO

STŘÍBRO (Tachov) - renesanční silniční dvoumost

Bohaté horní město - kde se těžilo nejen stříbro, které dalo městu jméno, ale až do roku 1973 i olovo - mělo nákladné opevnění odpovídající zámožnosti i strategické důležitosti města. Jeho součástí byl věnec hradeb, z nichž se vycházelo přes dvouobloukový kamenný most - dodnes zdobený plastikou - pod branskou věží na tříobloukový - zřejmě záplavový - most o třech obloucích. Mosty nejsou souosé, parapetem dvouobloukového mostu prochází odvodňovací korýtko. Světlost obou oblouků přes Mži je odlišná, most je široký necelých šest metrů, celková délka obou objektů je 60 metrů. Samotná brána stojí na 5,15 metru širokém návodním pilíři. Věž má čtvercový půdorys s přístavkem pro spirálovité schodiště, obdélná okénka a kamennou desku s dobovým českým nápisem. Most byl postaven Benediktem Volchem ze španělského Ferrolu v letech 1555-1560 za honorář 550 tolarů a desíti čtvrtí bílého piva. Parapet je ve výšce 5 metrů nad hladinou Mže, oblouky jsou polokruhové z tesaných kvádrů a z cihel. Na klenbě branské, mostní věže je nápis o "clearance" - výšce mostní brány, který upozorňoval řidiče armády USA v roce 1945 na omezené možnosti průjezdu touto historickou památkou. Na mostecké věži jsou zbytky psaníčkového sgrafita. Patrová věž má originální, šestibokou jehlancovou stanovou střechu krytou prejzy. Patro věže zpřístupňuje boční schodiště vysunuté na krakorcích. Průjezd věží je oddělen kordonovou římsou. Parapet je krytý pískovcovými deskami, pískovec na most se těžil v lomech ve směru na Těchlovice. Historický most sloužil až do roku 2000 silniční automobilové dopravě. V roce 2001 se započalo s generální opravou věže i mostu. Věže jako součásti mostu jsou známy z Karlova mostu, z Itálie z Verony je to Ponte dei Scaligieri, z francouzského Cahorsu, kde je most Valentré vybaven dokonce třemi věžemi. I písecký most přes Otavu míval dvě mostní věže. Na některých našich přehradách jsou rovněž ozdobné, ne zcela funkční věže - Les Království ve východních Čechách. Portálem s cimbuřím je pak vybaven most v Obříství. Ve Stříbře se připomínal ještě další, barokní most s plastickou výzdobou. Tu tvořila socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1721, která byla částečně poškozená poté, co byli zničeni andělé na obou stranách sochy.