Na zatek Pedchoz Dal Na konec

STROPNICE

STROPNICE (České Budějovice) - silniční most

V obci nalezneme kamenný silniční most s obloukem třímetrového rozpětí a vzepětí 1,5 metru. Nad vrcholem oblouku je silná betonová římsa a čelní strany mostu jsou omítnuty. Nosnost (zatížitelnost) mostu je omezena do 45 tun.