Na zatek Pedchoz Dal Na konec

STRÁŽNICE

STRÁŽNICE (Hodonín) - silniční most

Ve Strážnici je však vedle zaniklého řetězového mostu dodnes jiný, po konstrukční stránce zajímavý silniční most. Je to most, který jako první u nás uplatnil spřažené nosníky s betonovou deskou. Tím, že betonová deska spolupůsobí s ocelovými hlavními nosníky, podílí se také na přenosu zatížení - jako část klasického nosníku - bylo dosaženo jednak úspory oceli, jednak zmenšení průhybu. Tato myšlenka k nám přišla po 2. světové válce ze Švýcarska. Most byl postaven v roce 1947, a to podle návrhu F. Faltuse.