Na zatek Pedchoz Dal Na konec

STRACHOVICE

STRACHOVICE (Rakovník) - železniční most

Dnes již nepožívaný most byl dán do provozu spolu s železniční tratí z Rakovníka do Maldotic v roce 1899. Překonává údolí Javornice (Jaselského potoka). Nachází se u bývalého Kočkova mlýna, jihovýchodně od Čisté, a jeho celková délka činí 105 metrů. Krajní půlkruhová kamenná pole mají rozpětí 12,5 metru. Střední pole tvoří příhradový ocelový nýtovaný vazník girlandovitého tvaru s obloukovou dolní pásnicí. Most má horní mostovku, jeho rozpětí činí 57 metrů, maximální výška nade dnem údolí je 25,7 metru. Celá stavba (včetně ocelové konstrukce) se dochovala v autentické podobě, prakticky bez mladších úprav. Dnes je však technický stav mostu poměrně špatný. Použité konstrukční řešení v kombinaci kamenných kleneb a příhradového vazníku s horní mostovkou a obloukovou dolní pásnicí je v Čechách poměrně vzácné. Objevuje se v mnohem jednodušším a méně zdařilém provedení na mostě v Ústí u Nové Paky na Jičínsku. Obdobně řešený dolnoparabolický příhradový vazník má i střední pole známého Jizerského mostu na trati z Kořenova do Harachova.