355u-StareHobzi.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

STARÉ HOBZÍ

STARÉ HOBZÍ (Jindřichův Hradec) - silniční most

Ves s tvrzí je doložena už koncem 12. století, později tu vznikl barokní zámek, který byl ještě v letech 1726-1733 přestavován. Z téže doby je i monumentální socha sv. Jana Nepomuckého umístěná dnes na návsi. Naproti tomu zdejší most je moderní - jedná se o tříobloukový silniční betonový most o sedmimetrovém rozpětí segmentových oblouků. Dva krajní oblouky jsou mosty záplavové.