354u-StaraHlina.jpg
StaraHlinaTrebon.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

STARÁ HLÍNA-NOVÁ HLÍNA

STARÁ HLÍNA-NOVÁ HLÍNA (Jindřichův Hradec) - dva záplavové mosty

Dva inundační mosty přes koryto Staré řeky a cíp Rožmberského rybníka tvořily součást bývalé silnice mezi Jindřichovým Hradcem a Českými Budějovicemi, resp. Třeboní a Stráží nad Nežárkou. Zděné mostní objekty se nalézají při okraji vsi asi 5 km severovýchodně od Třeboně. První má pět oblouků z kamenných kvádrů a pochází z roku 1781. Druhý má oblouků dokonce 12 a je na něm pamětní deska s letopočtem 1799. Oba mosty jsou pravděpodobně dílem projektanta ing. Rosenauera, který byl ve službách Schwarzenbergů a projektoval i proslulý Schwarzenberský kanál. Mosty sloužily místní silniční dopravě až do konce 80. let 20. století (1988). Přístup je zhruba 100 metrů po staré silnici z návsi ve Staré hlíně.