Na zatek Pedchoz Dal Na konec

STANOVICE

STANOVICE (Trutnov) - silniční most

Ve Stanovicích dnes nalezneme poměrně úzký silniční ocelový nýtovaný obloukový most. Překonává řeku Labe a je široký pouhé 4 metry. Má dolní mostovku, dva oblouky nestejného vzepětí a jeho stáří se odhaduje na cca 100 let. Podle sochy Krista-Salvátora, která je pod dekorativním kamenným baldachýnem s postavou Boha-Otce (zhotovil ji roku 1720 sám M. B. Braun na zakázku hraběte F. A. Sporcka) a stojí u mostu, se můžeme dohadovat, že tu kdysi stával jeho předchůdce - most barokní.