Na zatek Pedchoz Dal Na konec

STADICE

STADICE (Ústí nad Labem) - barokní silniční most

Stadice jsou známé především legendární postavou Přemysla Oráče (u obce je tzv. Královské pole, jehož rozměry byly ve středověku základem české polní míry), který tu má rovněž pomník z roku 1841 s litinovou výzdobou autora J. Maxe. Nachází se zde však i památkově cenný barokní klenbový most o dvou polích, který byl postaven pravděpodobně na konci 18. století. Nachází se ve středu obce Stadice a přes řeku Bílinu převádí místní komunikaci. Celková délka mostu činí 39,5 metru a šířka 4,30 metru při šířce vozovky 3,7 metru. Délka přemostění je 15 metrů. Jde o jeden ze dvou dochovaných mostů barokního původu přes řeku Bílinu v této oblasti (druhý najdete v obci Brozánky). Tyto mosty se tehdy nacházely na území panství velkostatku Trnice-Řehlovice, avšak žádné údaje o době jejich výstavby nabyly v písemnostech uložených ve Státním oblastním archivu v Děčíně nalezeny.