Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SOKOLOV

SOKOLOV (Sokolov) - silniční most

Město Sokolov, původně Falknov (německy Falkenau), vzniklo ve 13. století a výsady mu udělil Jan Lucemburský roku 1313. K Českému království však připadlo až roku 1366. Je tu řada architektonických památek a také moderní most přes Ohři. Má tři segmentové oblouky pětimetrového rozpětí a vzepětí 1,5 metru. Oba střední pilíře mají polokuželové vrchlíky.