Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SOBOTÍN

SOBOTÍN (Šumperk) - silniční most

Sobotín, ležící na trati Sobotín-Zábřeh, patřil na sklonku 19. století k tzv. průmyslovým vsím a měl vlastní nemocnici. Vedle kostela sv. Vavřince patří k zdejším památkám rovněž kamenný silniční most o plochém oblouku čtyřmetrového rozpětí a pouze metrového vzepětí. Most byl dostatečně zesílen betonovými nosníky.