348u-Sluovice_b.jpg
348u-Sluovice_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SLUŠOVICE

SLUŠOVICE (Zlín) - nefunkční ("mrtvý") dálniční most a lávka pro pěší

V obci Slušovice, na sklonku totality proslulé svým podnikatelským boomem zdejšího Jednotného zemědělského družstva, nalezneme i zajímavé mostní stavby. Jednak je to nepoužívaný (mrtvý) most z plánované Baťovy dálnice, dále tu u přehradní vodní nádrže na Dřevnici, dokončené v roce 1975, nalezneme ocelovou inspekční lávku. Byla postavena podle projektu ing. dr. Holáně z Vítkovických železáren a vede k odběrné věži na nádrži. Parapet je použit jako nosný prvek.